Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Patiënten tevreden over bejegening door huisarts in 2023; wel daalt het percentage dat vindt dat de huisarts altijd voldoende tijd heeft.

Beerman, B., Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Patiënten tevreden over bejegening door huisarts in 2023; wel daalt het percentage dat vindt dat de huisarts altijd voldoende tijd heeft. Utrecht: Nivel, 2024. 2 p.
Download de PDF
De huisarts heeft de rol van poortwachter in het Nederlandse zorgsysteem. Goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Daarom is onderzoek hiernaar belangrijk. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. We belichten vijf onderwerpen over de bejegening door de huisarts: de tijd die de huisarts neemt; het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken; de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling; de gelegenheid om vragen te stellen; en de mate waarin de patiënt beleefd en respectvol wordt behandeld door de huisarts. De data zijn afkomstig van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg uit de jaren 2016 tot en met 2023.
Gegevensverzameling