Publicatie

Publicatie datum

Minder zorggebruik op de huisartsenpost sinds de coronapandemie: zorggebruik huisartsenpost in coronatijd. Week 1-23, 1 januari - 7 juni 2020.

Ramerman, L., Bos, N., Flinterman, L., Verheij, R. Minder zorggebruik op de huisartsenpost sinds de coronapandemie: zorggebruik huisartsenpost in coronatijd. Week 1-23, 1 januari - 7 juni 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
- Het totale zorggebruik op de huisartsenpost is na het uitbreken van de COVID-19-pandemie tot 30% afgenomen.
- Vooral ouders van baby’s en jonge kinderen hadden minder vaak contact met de huisartsenpost.
- Ondanks afname van het totale zorggebruik is er een sterke toename van het aantal contacten met de huisartsenpost voor mensen met gezondheidsproblemen die geassocieerd worden met COVID-19 (zoals acute bovenste luchtweginfecties, hoesten, koorts).