Eerste ervaringen huisartsenpraktijken met online inzage patiëntendossier overwegend positief
Nieuws
08-06-2021

Eerste ervaringen huisartsenpraktijken met online inzage patiëntendossier overwegend positief

Ruim driekwart van de huisartsenpraktijken geeft aan dat zij in 2020 gestart zijn met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier voor patiënten. Veel huisartsen hebben nog geen uitgekristalliseerde mening over hun ervaringen met online inzage. Dit ligt waarschijnlijk aan de beperkte ervaring met online inzage. Ruim een derde van de praktijken geeft aan dat de eerste ervaringen overwegend positief zijn, maar 44% geeft ook aan dat administratieve handelingen zijn toegenomen Dit blijkt uit een survey-onderzoek van het Nivel, IQ healthcare en de Universiteit Maastricht dat is uitgevoerd in het kader van het OPEN-programma.

Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. Dit gebeurt voornamelijk online, met behulp van een patiëntenportaal. Het OPEN-programma helpt huisartsen(praktijken) bij online inzage voor patiënten en werkt daarbij samen met regionale coalities. In opdracht van OPEN onderzochten we, via een online vragenlijst, de eerste ervaringen met het aanbieden van online inzage en welke impact het heeft op de werkbelasting in de praktijk.

Meeste huisartsenpraktijken startten in 2020 met het aanbieden van online inzage

Bijna alle ondervraagde huisartsenpraktijken (88%) regelen de online inzage in samenwerking met het OPEN-programma. Slechts een klein deel (2%) biedt dit op eigen initiatief aan, buiten het OPEN-programma om, en 10% van de praktijken past geen online inzage toe, maar geeft aan dat wel van plan te zijn. Ruim driekwart van de praktijken die online inzage aanbieden, is in 2020 gestart.

Veel huisartsenpraktijken hebben zich nog geen mening gevormd over online inzage, de rest is overwegend positief

Een groot aantal respondenten heeft zich nog geen mening kunnen vormen over de eerste ervaringen met online inzage in het medisch dossier door patiënten. Ook over de eerste ervaringen van hun collega’s of patiënten konden zij nog weinig zeggen. Dit is te verklaren door de beperkte ervaring met online inzage: het percentage respondenten dat ‘weet (nog) niet’ invulde, is het hoogst voor praktijken die in 2021 zijn gestart met het aanbieden van online inzage, en ligt aanzienlijk lager voor praktijken die vóór 2021 zijn begonnen. De praktijken die al wel de eerste ervaringen konden delen, gaven veel vaker aan overwegend positief dan overwegend negatief te zijn, vooral de praktijken die hier al langer ervaring mee hebben.

Fragment uit factsheet Eerste inzichten in de ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage in het patiëntendossier.
In het figuur de eerste ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage, zoals aangegeven door de respondent. Ook hebben respondenten aangegeven hoe de ervaringen zijn voor hun collega’s en patiënten.

Eerste inzichten in de ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage in het patiëntendossier.

Online inzage leidt vaak tot een toename in e-consulten en administratieve handelingen

Van de respondenten gaf 44% aan dat het aantal administratieve handelingen en het aantal e-consulten is toegenomen door online inzage. Voor zo’n 60% van de praktijken nam de tijdsbelasting voor huisartsen en doktersassistenten toe of bleef gelijk. Het aantal consulten in de praktijk en het aantal doorverwijzingen is vooral gelijk gebleven, ondanks het aanbieden van online inzage.

Over het onderzoek

Het onderzoek is gedaan binnen het programma OPEN. Dit is een versnellingsprogramma van de huisartsenorganisaties InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om huisartsenpraktijken te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Dit onderzoek wordt in opdracht van OPEN uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met het Radboudumc en Universiteit Maastricht. De vragen over online inzage zijn onderdeel van een grotere arbeidsmarktenquête die het Nivel jaarlijks uitzet. Deze is medio december 2020 verstuurd naar ruim 4.000 huisartsenpraktijken, met daarin twaalf vragen over online inzage en had een totale respons van zo’n 550 huisartsenpraktijken. Dit is de eerste jaarlijkse enquête in een reeks van in totaal drie enquêtes over online inzage

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.