Publicatie

Publicatie datum

Eerste inzichten in de ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage.

Keuper, J., Batenburg, R., Vis, E., Flinterman, L., Verheij, R. Eerste inzichten in de ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage. Utrecht: Nivel, 2021. 6 p.
Download de PDF
Serie: online inzage inzage in het medisch dossier van de huisartsenpraktijk

Kernpunten:
- 78% van de ondervraagde praktijken is in 2020 begonnen met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier door patiënten.
- Ruim een derde is overwegend positief over de online inzage.
- 44% van de praktijken geeft aan dat het aantal administratieve handelingen en het aantal e-consulten zijn toegenomen.
- 25% van de praktijken die vóór 2020 zijn begonnen met online inzage, melden een afname van het aantal telefonische consulten.
- De ervaren snelheid en het plezier in de consulten, als gevolg van online inzage, lijken (nog) niet te zijn toegenomen.