Publicatie

Publicatie datum

Zorggebruikers weten dat er schaarste ontstaat in de gezondheidszorg.

Zagt, A., Friele, R., Jong, J. de, Bos, N. Zorggebruikers weten dat er schaarste ontstaat in de gezondheidszorg. Utrecht: Nivel, 2023. 11 p.
Download de PDF
Serie: De transparantiemonitor 2023

De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg staan onder druk. Deze factsheet gaat in op het burgerperspectief op de ervaren schaarste in de gezondheidszorg en verwachtingen over de nabije toekomst. Vrijwel elke zorggebruiker weet dat er schaarste ontstaat in de gezondheidszorg en bijna een derde ervaart schaarste. Zij ervaren onder andere lange wachttijden en kwalitatief minder goede zorg. Tegelijkertijd geeft 82% aan de zorg te ontvangen die hij/zij nodig heeft en 26% verwacht dat dit over vijf jaar nog het geval is. Ongeveer de helft van de zorggebruikers is het ‘niet eens’ of ‘niet oneens’ met enkele stellingen waarbij gevraagd wordt naar een verwachting over vijf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Consumentenpanel van Nivel onder 824 zorggebruikers (respons = 55%).

Met het oog op het behouden van goede, toegankelijke en betaalbare zorg, is het noodzakelijk dat zorggebruikers bewust worden gemaakt van veranderingen in de gezondheidszorg. Ons advies aan beleidsmakers en zorgprofessionals is om zorggebruikers tijdig en volledig te informeren over de noodzaak van aanpassingen in de gezondheidszorg om de zorg houdbaar te houden.
Gegevensverzameling