Nivel: Solidariteit binnen het zorgstelsel: driekwart Nederlandse bevolking is bereid om mee te betalen aan de zorgbehandelingen van anderen
Nieuws
27-05-2024

Solidariteit binnen het zorgstelsel: driekwart Nederlandse bevolking is bereid om mee te betalen aan de zorgbehandelingen van anderen

In 2023 gaven de meeste mensen in Nederland (75%) aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen waar zij zelf (nog) geen gebruik van maken, maar anderen wel. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit van het Nivel.

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Mensen betalen mee aan de zorgkosten van henzelf en anderen, onder andere via de premie voor de zorgverzekering. Aan de hand van de ‘Barometer Solidariteit binnen het Nederlandse Zorgstelsel’ meet het Nivel sinds 2013 om het jaar de solidariteit, onder de leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. We vragen hen naar hun bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen (eigen solidariteit) en onderzoeken hoe mensen de betalingsbereidheid van anderen inschatten (verwachte solidariteit).

'Eigen solidariteit’, bereidheid zelf te betalen voor zorg aan derden, ligt rond de 75%

De bereidheid van mensen om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen is door de jaren heen niet veranderd. In 2023 was 75% van de Nederlanders hiertoe bereid. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren, toen dit percentage tussen de 63% en 78% lag.

‘Verwachte solidariteit’, inschatting betalingsbereidheid van anderen voor zorg aan derden, ligt tussen 54 en 64%

In 2023 verwachtte 56% van de Nederlandse bevolking dat andere mensen bereid zijn om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Dit percentage schommelt licht tussen 2013 en 2023.

De ontwikkeling van ‘eigen solidariteit’ en ‘verwachte solidariteit’ in de periode 2013-2023. Fragment uit ‘Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel ’.
Solidariteit 2023

Kies zelf welke resultaten van de Barometer Solidariteit u wilt zien

Op de webpagina Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel vindt u verschillende grafieken over gemeten solidariteit door de jaren heen. U kunt hierbij zelf groepen (zoals leeftijd en inkomen) selecteren waarover u de resultaten van de Barometer Solidariteit wilt zien. Ook kunt u hier de solidariteit met specifieke groepen (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) bekijken.

Het onderzoek

De Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft de solidariteit van burgers weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland. De vragen over solidariteit worden sinds 2013 om het jaar voorgelegd aan een steekproef van 1500 panelleden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De respons door de jaren heen varieert van 42% tot 56%.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.