Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Barometer Solidariteit. Bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen is licht toegenomen: update met cijfers uit 2021.

Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Barometer Solidariteit. Bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen is licht toegenomen: update met cijfers uit 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 1 p.
Download de PDF
De Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft de solidariteit onder de algemene bevolking in Nederland weer. Het Nivel meet binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg sinds 2013 om het jaar de solidariteit door te vragen naar de bereidheid om te betalen voor zorgbehandelingen waar men zelf geen gebruik van maakt, maar anderen wel. In 2021 geeft 78% van de Nederlandse bevolking aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen (solidariteit). Het percentage dat bereid is om te betalen voor anderen is licht toegenomen over de jaren, van 73% in 2013 naar 78% in 2021. Zes op de tien mensen (61 %) verwachten dat anderen bereid zijn om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen (verwachte solidariteit). Dit percentage is door de jaren heen niet veranderd.