Nivel: Zorggebruik huisartsenpost stabiliseert in 2019
Nieuws
08-12-2020

Zorggebruik huisartsenpost stabiliseert in 2019

In 2019 maakte bijna 16,3% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost. Het zorggebruik op de huisartsenpost stabiliseerde in vergelijking met voorgaande jaren. Dit blijkt uit nieuwe jaarcijfers over zorggebruik op de huisartsenpost van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Een patiënt kan 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht bij de huisartsenpost (HAP) met acute gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is. De werkdruk op de huisartsenpost is hoog. Voor zowel de kwaliteit van de zorg als de belasting van de zorgverleners is het van belang dat patiënten de huisartsenpost alleen bezoeken wanneer een gezondheidsprobleem ook echt urgent is. De meeste contacten met de HAP zijn midden-urgent (U3: dringend), zoals in de figuur hieronder te zien is.

Fragment uit jaarrapport 2019: Urgentieverdeling van contacten op de huisartsenpost: percentage van het totaal aantal contacten

Urgentieverdeling van contacten op de huisartsenpost: percentage van het totaal aantal contacten

Zorg met lage urgentie nam iets toe
In 2019 zagen we een lichte toename in het aantal laag-urgente contacten bij de HAP, vergeleken met voorgaande jaren. Het aantal midden-urgente contacten nam daarentegen af, terwijl dit in eerdere jaren juist toenam. Het aantal hoog-urgente contacten is gelijk gebleven.

Stijging telefonische consulten
Uit de cijfers blijkt dat de toename van telefonische consulten in voorgaande jaren ook in 2019 heeft doorgezet. Telefonische consulten werden vooral ingezet bij laag-urgente hulpvragen. Daartegenover staat een afname in het aantal consulten op de HAP en de thuisvisites. Hierdoor blijft het totale zorggebruik op de HAP nagenoeg gelijk aan 2018. Tussen 2015 en 2018 steeg dit nog elk jaar.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De cijfers over de huisartsenposten in het jaarrapport 2019 zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 27 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiermee beschikken we over informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van bijna 12 miljoen inwoners, die het Nivel sinds 2012 jaarlijks verzamelt en analyseert.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.