Cijfers zorgverlening huisartsenposten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel Nederlanders maken er jaarlijks gebruik van de huisartsenpost (HAP)? Hoeveel contacten zijn er jaarlijks met de huisartsenpost? Wat is de urgentie van die contacten? Hoeveel geneesmiddelenvoorschriften worden op de HAP voorgeschreven? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.

Nivel-huisartsenpost-triage

HuisartsenpostRol huisartsenpost in de eerstelijnszorg

Bij een gezondheidsprobleem waarmee iemand niet kan wachten tot de volgende werkdag, kan een patiënt 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht bij de huisartsenpost (HAP).
Het is de bedoeling dat de patiënt eerst belt met de huisartsenpost. Een assistent(e) beoordeelt dan de hulpvraag en kent een prioriteit (urgentie) toe. Deze triage heeft als doel dat elke hulpvraag op tijd en op maat afgehandeld wordt. De assistent(e) kan onder supervisie van de huisarts zelf een advies geven, geruststellen of de hulpvraag doorgeven aan de huisarts voor een telefonisch advies, consult of visite.

ProjectenOrganisatie huisartsenposten in Nederland

'Huisartsenzorg buiten kantooruren' valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van 52 huisartsendienstenstructuren (HDS’en). De fysieke locatie waar deze zorg wordt verleend is de huisartsenpost (HAP); Nederland telt 118 huisartsenposten. Een HDS kan één of meerdere HAPs omvatten.

Wat valt op, als we alle cijfers over de zorgverlening door huisartsenpost op de onderliggende pagina's overzien:

Kernpunten zorgverlening op de huisartsenpost, 2019 en voorgaande jaren

Patiëntkenmerken

  • In 2019 maakt bijna 16,3% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
  • Gebruik van de huisartsenpost is het hoogst onder jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen (75 jaar en ouder).

Omvang zorggebruik

  • Het totaal aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners nam tussen 2015 en 2018 toe. In 2019 lijkt het zorggebruik niet verder toegenomen.
  • Vergeleken met 2018, bleef het totaal aantal contacten op de HAP nagenoeg gelijk. Het aantal visites en consulten op de HAP per 1000 inwoners nam in 2019 licht af, terwijl het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners toe nam.

Triage ingangsklachten en urgentietoekenning

  • Tussen 2015 en 2018 nam het aantal midden-urgente contacten (U3) per 1000 inwoners toe. Het aantal contacten met een lage urgentie (U4 en U5) nam tussen 2015 en 2018 af. In 2019 is er een lichte toename te zien in het aantal contacten met een lage urgentie (U4 en U5), terwijl midden-urgente contacten iets zijn afgenomen.

Gezondheidsproblemen

  • Patiënten die voor een consult naar de huisartsenpost gaan, doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties aan de bovenste luchtwegen.

Voorgeschreven geneesmiddelen

  • In 2019 is er een afname in het aantal geneesmiddelen dat wordt voorgeschreven op de huisartsenpost. Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording gepresenteerde cijfers over zorg op huisartsenposten

De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers over 2015-2019 zijn gebaseerd op 29 huisartsendienstenstructuren met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 12 miljoen inwoners. Meer informatie vindt u in het Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsenposten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Alle jaarrapporten 'Zorg op de huisartsenpost' - cijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Ramerman, L., Verheij, R . Cijfers zorgverlening huisartsenposten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-03-2022; geraadpleegd op 26-09-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-huisartsenposten