LIZ-model: Analyseren wie

Voor het analyseren zijn verschillende retrospectieve oorzakenanalysemethoden voorhanden.

Beschrijving van het analyseproces
Indien aanvullend onderzoek naar de oorzaken gewenst is kan men de gegevens uit registreren als input voor analyseren gebruiken. Voor het analyseren zijn verschillende retrospectieve oorzakenanalysemethoden voorhanden. De technieken zijn op onderdelen verschillend. Ze vergen informatie over het incident al dan niet aangevuld met gegevens over andere incidenten. Wanneer de registratie plaatsvindt binnen een geautomatiseerd systeem, zijn de ingevulde gegevens onder ‘registreren’, zie onderstaande procesbeschrijving, van het registratieformulier mogelijk al direct ingevoerd in een bestand dat zich leent voor analyseren. Om bij gebruikmaking van papieren formulieren tot een registratiebestand te komen is een extra handeling noodzakelijk: de formulieren moeten worden ingevoerd in een spreadsheet of database. Een keuze kan zijn om geen bestand aan te maken maar om de verzamelde papieren formulieren als zodanig te bestuderen.

Analyseren kan drie producten opleveren:

  1. Algemene gegevens over incidenten ten behoeve van interne en externe rapportages.
  2. Inzicht in trends in incidenten.
  3. Een beschrijving van de oorzaken en waarschijnlijke verbeterpunten (voortvloeiend uit een meer grondige analyse).

(bron: interviews met vertegenwoordigers instellingen en analyse van verzamelde protocollen en procesbeschrijvingen)

PDF Procesbeschrijving

 

Wagner, C. LIZ-model: Analyseren wie. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-04-2024; geraadpleegd op 14-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/landelijk-programma-patientveiligheid-2008-2012/patientveiligheidsinterventie-liz/liz-model/liz-model-stap-3-analyseren/liz-model-analyseren-wie