Monitor Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd (feb - mei 2020)

Nivel-dossier Corona

Hoeveel mensen geven aan griepachtige klachten te hebben (gehad) in het eerste coronajaar? Wanneer zijn deze dan begonnen en welke klachten waren het precies? Wekelijks hebben we gepeild hoe de stand van zaken was, aan de hand van vragenlijstonderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Aan het begin van de coronapandemie hebben we wekelijks een actueel feitenblad gepubliceerd met onze cijfers over de klachten die burgers ervoeren met betrekking tot verkoudheid of griep.

Reeks feitenbladen 'Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland' (feb - mei 2020)Reeks feitenbladen 'Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland' (feb - mei 2020)

In totaal zijn hierover 11 feitenbladen verschenen, die in het overzicht hieronder zijn opgenomen.

Feitenbladen 'Ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland' (feb - mei 2020)

Methode: online vragenlijstonderzoek met het Nivel Consumentenpanel GezondheidszorgMethode: online vragenlijstonderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Aan ongeveer 3.260 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg legden we elke week een vragenlijst voor. De vragenlijst bevatte elke week dezelfde vragen. Indien nodig hebben we vragen aangepast aan de actualiteit. Van week 8 tot en met week 19 hebben de ‘ervaren klachten van verkoudheid of griep door burgers in Nederland’ gemonitord, op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze monitor is onderdeel van de griepsurveillance van het Nivel, waarbinnen we vanaf week 10 ook de (verdenkingen op) besmetting met COVID-19 in huisartsenpraktijken wekelijks monitoren.

Voorbeelden van vragen aan burgers met griepachtige klachten

  1. Wanneer zijn de klachten begonnen?
  2. Welke klachten heeft u gehad?
  3. Heeft u koorts gehad?
  4. Heeft u contact gehad met huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis vanwege de klachten?
  5. Heeft u uw dagelijkse bezigheden aangepast vanwege de klachten?

Over het Nivel Consumentenpanel GezondheidszorgOver het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Met het Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzoekt het Nivel hoe burgers in Nederland denken over de gezondheidszorg en wat hun ervaringen zijn met die zorg. Deze informatie wordt verzameld in peilingen. Peilingen zijn vragenlijsten die schriftelijk en/of via internet worden afgenomen. Het panel bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder. Van deze panelleden is een groot aantal achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Privacy
De gebruikte methode voor het verzamelen van de gegevens voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van de panelleden is hierbij gegarandeerd.

 

Brabers, A. Monitor Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd (feb - mei 2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-2-impact-corona-bevolking/monitor-klachten-verkoudheid-griep-coronatijd
Gegevensverzameling