Monitor: Cijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers zijn een aanvulling op die over ziekenhuisopnames en sterfte in verband met COVID-19. Elke week geven we duiding aan de cijfers.

Cijfers COVID-19 in huisartsenpraktijken

Niet alle patiënten met COVID-19 worden in het ziekenhuis opgenomen. Het merendeel van de patiënten komt wel bij de huisarts. Wekelijks publiceren we hier een factsheet over.
 

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaBlik op de actualiteit
Cijfers tot en met 28 juni 2020 (week 10-26)
Cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn laten zien dat sinds het verruimen van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus het aantal patiënten met COVID-19 dat gezien wordt door huisartsen vrij stabiel is. In week 26 was het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 iets lager dan in de weken ervoor.

Hieronder ziet u het wekelijkse aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 per 100.000 inwoners. Bekijk alle scores in de factsheet.

wekelijkse aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 per 100.000 inwoners

 

Alle factsheets 'Cijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk', met de totale aantallen én onderverdelingen naar geslacht en naar provincie


Methode vaststellen cijfers COVID-19 en verdenkingen op COVID-19Methode vaststellen cijfers (verdenkingen op) COVID-19 in huisartsenpraktijken
Wekelijkst ontvangt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn  zo’n 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland de - geanonimiseerde - zorgregistraties die door huisartsen zijn vastgelegd in elektronische patiëntendossiers. Zodoende kunnen we snel en betrouwbaar inzicht geven in het aantal patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 en het aantal patiënten met een verdenking op COVID-19. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.
 

Privacy
De gebruikte methode voor het verzamelen van de gegevens voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van patiënten is hierbij gegarandeerd.