Consumentenpanel Gezondheidszorg

Hoe denken burgers in Nederland over de gezondheidszorg en wat zijn hun ervaringen met die zorg? Dit peilt het Consumentenpanel Gezondheidszorg onder ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder aan de hand van schriftelijke of online vragenlijsten, via interviews of focusgroepen. De vraagstelling is heel breed en betreft de gezondheidszorg in Nederland.

Onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg Een van de panels van het Nivel
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.


Organisatie en werkwijze van het panelOrganisatie en werkwijze van het panel
Met het Consumentenpanel Gezondheidszorg beogen we een representatieve afspiegeling te vormen van de algemene bevolking in Nederland. Regelmatig werven wij nieuwe leden. Ieder panellid krijgt ongeveer drie tot vier keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. In totaal worden er ongeveer acht vragenlijsten per jaar verstuurd. De vragenlijsten worden voornamelijk samengesteld door het Nivel.

Programmacommissie van het Consumentenpanel
De onderwerpen die we in het panel behandelen gaan ter goedkeuring eerst langs de programmacommissie van het Consumentenpanel. In deze commissie zitten afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, de Consumentenbond en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ministerie van VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betaalt de infrastructuur van het panel en het ontwikkelen en uitvoeren van 1,5 vragenlijstonderzoek per jaar. Andere partijen die gebruik willen maken van het panel, zoals universiteiten, financieren het overige onderzoek.

Monitoring COVID-19 met het Consumentenpanel Gezondheidszorg
Het Nivel monitort ervaringen van de burgers in Nederland met de corona-uitbraak en de gevolgen ervan. Dit doen we op verzoek van en in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vragenlijstonderzoek
Twaalf weken lang – van week 8 t/m 19 van 2020 – versturen we elke week een vragenlijst naar dezelfde groep panelleden. De vragen kunnen per week verschillen omdat ze worden aangepast aan de actualiteit.

Feitenbladen met de resultaten
De resultaten van deze peilingen publiceren we als feitenbladen. U vindt ze bij:


PrivacyPrivacy
We vinden het belangrijk om de privacy van onze paneldeelnemers te beschermen. De resultaten van het panelonderzoek zijn dan ook niet herleidbaar naar de deelnemende panelleden, ook niet voor de Nivel-medewerkers die de gegevens analyseren. De gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast hanteren we het Privacyreglement Consumentenpanel Gezondheidszorg.


Achtergrond Consumentenpanel GezondheidszorgAchtergrond Consumentenpanel Gezondheidszorg
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg werd in 1992 opgericht door de Consumentenbond en het Nivel. In 2004 nam het Nivel alle taken over. Sinds die tijd is het panel flink uitgebreid van 1500 naar ongeveer 12.000 leden. Ook het aantal onderzoeken nam toe van twee à drie naar circa acht tot tien per jaar. We streven ernaar om met het panel een representatieve afspiegeling van de samenleving te vormen en werven regelmatig nieuwe leden.


Onderzoek doen met het ConsumentenpanelOnderzoek laten doen met het panel
Ook u kunt onderzoek doen naar de ervaringen en meningen van burgers over een onderwerp binnen de gezondheidszorg. Uw onderzoeksvraag kunnen we, afhankelijk van het doel van uw onderzoek, binnen ons panel uitzetten onder de algemene bevolking óf binnen specifieke subgroepen (bijvoorbeeld vrouwen van 40-64 jaar en ouderen).

Het Nivel kan op verzoek van opdrachtgevers vragenlijsten ontwikkelen, versturen en verwerken. We hebben de expertise om data te analyseren en die om te zetten in een rapportage. Het is ook mogelijk om analyses te doen op materiaal dat eerder door ons is verzameld.


Links Consumentenpanel GezondheidszorgLinks
 


Meer wetenMeer weten?
Wilt u ook onderzoek doen met ons panel of meer weten over ons panel?
Lees dan het document Consumentenpanel Gezondheidszorg, basisrapport met informatie over het panel (2015).

U kunt ook contact opnemen met:
Dr. Anne Brabers, senior onderzoeker bij het Nivel
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl.

Panelleden die meer informatie willen ontvangen, kunnen contact met ons opnemen via:
[E] consumentenpanel@nivel.nl.

 

Gegevensverzameling