Pijler 2 - Impact corona op de bevolking (feb-nov 2020)

Nivel-dossier Corona

Het Nivel heeft in de periode februari - november 2020 gemonitord hoe burgers in Nederland de coronatijd beleefden. Extra aandacht ging uit naar kwetsbare bevolkingsgroepen, groepen mensen die vaak extra steun en hulp nodig hebben. De metingen zijn gedaan aan de hand van vragenlijstonderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

 

Pijler 2 bevat de volgende onderzoeksprojecten:

Monitor Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd (feb - mei 2020)Monitor Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd (feb - mei 2020)

Hoeveel burgers in Nederland geven aan griepachtige klachten te hebben (gehad) in de afgelopen weken? En wanneer zijn deze dan begonnen, welke klachten waren het precies? Wekelijks hebben we de stand van zaken gepeild. Ga naar Monitor Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd.

Monitor Beleving coronatijd (feb - okt 2020)Monitor Beleving coronatijd (feb - okt 2020)

Hoe denken burgers in Nederland over het coronavirus? En over de informatievoorziening erover door de overheid en het RIVM? Houden de burgers zich aan de richtlijnen van de overheid? En wat vinden ze eigenlijk van die richtlijnen? In de periode 24 februari - 17 mei 2020 hebben we zes keer een online vragenlijstonderzoek afgenomen onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. In oktober hebben we de meting nog een keer herhaald. De resultaten presenteren we op de pagina Monitor Beleving coronatijd.

Monitor Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd (mrt - nov 2020)Monitor Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd (mrt - nov 2020)

De vragenlijsten waarmee we hebben gemonitord of burgers in Nederland behoefte hebben aan zorg of ondersteuning in de coronatijd, zijn tussen 16 maart en 17 mei 2020 zes keer afgenomen onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. In november hebben we de meting nog een keer herhaald. De resultaten presenteren we op de pagina Monitor Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd.

Monitor Acceptatie coronamaatregelen (mrt - okt 2020)Monitor Acceptatie coronamaatregelen (mrt - okt 2020)

Hoe lang vinden burgers vinden dat de verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren? In de periode 30 maart - 17 mei 2020 is vier keer dezelfde online vragenlijst gestuurd aan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragen betroffen zowel maatregelen die reeds genomen waren, als maatregelen die wellicht genomen zouden gaan worden. In oktober is deze meting nog een keer herhaald. Ga naar Monitor Acceptatie coronamaatregelen voor meer informatie.

 

Onderzoek binnen deze pijler dat doorloopt na mei 2021 (en daarom is opgenomen binnen het lopende corona-onderzoek binnen Corona centraal):

Mensen met chronische ziekte en/of beperking en corona (juli 2020 - lopend)Mensen met chronische ziekte en/of beperking en corona (juli 2020 - lopend)

Vanwege de coronamaatregelen en de effecten hiervan moeten mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking in coronatijd omgaan met een veranderde zorg- en leefsituatie. Dit kan een grote impact hebben. Door onderzoek te doen krijgen we een vollediger beeld van de situatie van deze groep mensen. Het onderzoek valt binnen het doorlopende Nivel-project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking. Sinds 1998 doen we onderzoek naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte en/of een beperking. 

Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd (sept 2020 - 2022)Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd (sept 2020 - 2022)

De coronapandemie heeft vaak grote gevolgen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Sociale steun is belangrijk, maar ook moeilijk te realiseren in tijden van sociale afstand en zoveel mogelijk thuisblijven. Bestaande zorg en ondersteuning vallen soms weg en het is de vraag of dat wordt opgevangen en zo ja, door wie. Het Nivel monitorde de situatie van naasten. Voor het onderzoek maakten we gebruik van het Panel Samen Leven van het Nivel.

 

Rademakers, J. Pijler 2 - Impact corona op de bevolking (feb-nov 2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 20-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-2-impact-corona-bevolking
Gegevensverzameling