Tool - Keuzehulp e-health-toepassingen voor huisartsen (2020)

Om het implementeren van e-health in de huisartsenpraktijk te ondersteunen heeft het Nivel een infographic uitgebracht met beschrijvingen van e-health-toepassingen en een implementatieplan.

Om het implementeren van e-health in de huisartsenpraktijk te ondersteunen heeft het Nivel een infographic uitgebracht met beschrijvingen van e-health-toepassingen en een implementatieplan. Verschillende van onze onderzoeken onderstrepen het belang van een dergelijke handreiking, aangezien zij uitwijzen dat e-health al een enorme vlucht heeft genomen en de behoefte aan digitale oplossingen alleen maar toeneemt, zeker sinds de corona-uitbraak in 2020.

Infographic: overzicht handige e-health-toepassingen mét implementatieplanInfographic: overzicht handige e-health-toepassingen mét implementatieplan

De Nivel-infographic biedt huisartsenpraktijken én beleidsmakers concrete handvatten om e-health daadwerkelijk te implementeren, zowel bij de zorgverlener als bij de cliënt. De infographic bestaat uit twee componenten:

 1. beeldende beschrijvingen van zeven al bestaande, veelbelovende typen e-health-toepassingen, waarin zaken als kosten, voor- en nadelen, doel en ervaringen aan bod komen. Voorbeelden zijn toepassingen voor informatievoorziening, voor communicatie en voor telemonitoring (klik op de afbeelding voor de gehele infographic).

  Nivel-infographic-e-health-toepassingen
   
 2. een handig implementatieplan in zes stappen voor de e-health-toepassingen, waarvan de laatste twee hieronder zijn weergegeven.

  Nivel-infographic-implementatieplan-e-health


We noemen twee grootschalige onderzoeksprojecten van het Nivel, waarbinnen de almaar toenemende behoefte in de huisartsenpraktijk aan digitalisering wordt bevestigd.

Onderzoeksproject: E-health in de huisartsenzorgOnderzoeksproject: E-health in de huisartsenzorg

Uit onderzoek binnen het project E-health in de huisartsenzorg, dat van juli 2019 tot juni 2020 met verschillende partijen is uitgevoerd, was vóór de corona-uitbraak al gebleken dat er al veel verschillende digitale toepassingen worden gebruikt en dat huisartsenpraktijken daar goede ervaringen mee hebben.

Onderzoeksresultaat

De resultaten zijn opgenomen in het rapport De inzet van e-health-toepassingen in de huisartsenzorg. Leren van de succesverhalen uit de praktijk. Het rapport bevat:

 • een lijst met toepassingen waar geïnterviewde praktijken en zorgverzekeraars goede ervaringen mee hebben, aangevuld met een aantal veelbelovende toepassingen (zo bleek uit verschillende de eHealth-monitors, Zelfzorg Ondersteund en het National e-health Living Lab (NeLL)
 • een beschrijving van ervaringen van deelnemende huisartsenpraktijken over de manier waarop zij e-health-toepassingen succesvol geïmplementeerd hebben en welke barrières zij tegenkwamen.

Huisartsen geven aan goede ervaringen te hebben met ...

 • patiëntportalen
 • communicatieplatforms voor (beveiligde) gegevensuitwisseling
 • zelfmanagement-toepassingen
 • medisch-informatieve applicaties

Onderzoeksproject: Organisatie van huisartsenzorg op afstand in coronatijdOnderzoeksproject: Organisatie van huisartsenzorg op afstand in coronatijd

Het Nivel onderzoekt de effecten van de genomen maatregelen rondom corona op de invoering van digitale vormen van zorg en de bestendigheid ervan. 

Fragment uit de publicatie Toename gebruik e-health in de huisartsenpraktijk tijdens de coronapandemie. De explosieve groei van gebruik van e-health-toepassingen komt duidelijk naar voren. 

Nivel-grafiek-ehealthgebruik-huisartsenpraktijk-corona

Doelen onderzoeksproject

We gaan in op verschillende aspecten met betrekking tot e-health:

 1. Gebruik e-health: we bieden inzicht in het gebruik van e-health-toepassingen in huisartspraktijken vanuit het perspectief van zorgverleners én zorggebruikers, namelijk dat van chronisch zieken en dat van de gemiddelde Nederlander.
 2. Organisatie e-health: we brengen in kaart hoe huisartsenpraktijken qua organisatie omgaan met e-health: reorganiseren ze intern dan wel extern? Doen ze dit dan op tijdelijke basis of zal het blijvend zijn? Wat betekent dit voor hun patiënten?
 3. Inventarisering websites huisartsenpraktijken: we maken een inventarisatie van de informatie op websites van huisartsenpraktijken over corona.
 4. Onderzoek langetermijnmaatregelen e-health: we onderzoeken hoe huisartsenpraktijken omgaan met de genomen en te nemen langetermijnmaatregelen rondom de coronapandemie.

quote-lilian-ehealth-corona

Onderzoeksresultaten

In de serie ‘Organisatie van zorg op afstand in coronatijd’ zijn de volgende publicaties verschenen:

Meer weten over het onderzoeksproject?

Bekijk de projectbeschrijving of neem contact op met de onderzoekers via huisartsen.corona@nivel.nl of met programmaleider dr. ir. Lilian van Tuyl.

Tuyl, L. van. Tool - Keuzehulp e-health-toepassingen voor huisartsen (2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 26-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/tool-keuzehulp-ehealthtoepassingen-huisartsen