Onder de loep: de huisartsenpraktijk en corona (2020-2022)

Nivel-dossier Corona

Van juni 2020 tot mei 2021 heeft het Nivel heeft in samenwerking met de NZa in kaart gebracht welke belasting corona met zich meebracht huisartsenpraktijken, welke ondersteuningsbehoefte er was, welke oplossingen werden gevonden en wat de verwachtingen waren wat betreft uitgestelde zorg. Ook daarna is hier verder onderzoek naar gedaan. Al dit onderzoek tot en met december 2022 vindt u op deze pagina.

We verkennen de gevolgen van de coronapandemie in de huisartsenpraktijk op korte en langere termijn, met een tweeledig doel:

  • Met het in kaart brengen van de actuele behoeften en uitgestelde zorg bieden we huisartsen en huisartsenpraktijken handvatten voor in de praktijk.
  • We voorzien beleidsmakers in de zorg van gerichte informatie over waar mogelijk ondersteuning nodig is en vooral welke ondersteuning dit is.

Uniek: landelijke én regiospecifieke monitoring huisartsenpraktijken
Ons onderzoek is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van het coronavirus op de huisartsenzorg monitort vanuit de praktijk.

1. Onderzoek impact corona op huisartsenpraktijk en -zorg sinds 20221. Onderzoek impact corona op huisartsenpraktijk en -zorg sinds 2022

Na de grote coronagolven in 2020 en in 2021, waarvan u resultaten van onderzoek in het project hierna genoemd vindt, is er ook onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona op de huisartsenpraktijk, zowel de zorg die de huisarts biedt als de organisatie van de praktijk. We noemen de volgende resultaten van onderzoek:

2. Project 'Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk’, mrt 2020 - mei 20212. Project 'Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk’, mrt 2020 - mei 2021

De verwachting is dat vanwege corona ook de huisartsenzorg steeds verder onder druk komt te staan, zozeer dat de toegang tot acute en uiteindelijk zelfs reguliere zorg in gevaar komen. Het Nivel heeft van juni tot en met oktober 2020 gemonitord hoe de huisartsenzorg zich ontwikkelde op verschillende terreinen, ten gevolge van corona. In mei 2021 is hier nog een meting aan toegevoegd.

Reeks factsheets 'Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk' (mrt - juni 2020 + mei 2021)

De output van de enquête die we verschillende keren hebben uitgezet in 2020 en 2021 (zie bij 'Basis' hieronder) categoriseren we naar soorten wensen, behoeften en verwachtingen én naar provincie, regio, type praktijk en andere onderscheidende kenmerken. Het resultaat dient als input voor regiospecifiek en doelgroepgericht beleid én voor ondersteuning op maat aan praktijken.

Factsheet: Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten in de tweede helft van 2022 (verschenen 23-08-2023)

Factsheet: Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten januari 2020 tot mei 2022 (verschenen 02-08-2022)

Factsheet: 20-24 jarigen in tweede lockdown vaker naar de huisarts met depressieve gevoelens en angst (verschenen 07-05-2021)

Factsheet: Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen. Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk. Week 2-38: 6 januari t/m 20 september 2020 (verschenen 14-10-2020)

Factsheet: Hoe hebben huisartsenpraktijken de administratieve lasten ervaren tijdens de coronapandemie? (06-10-2020)

Factsheet: Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen (verschenen 15-07-2020)

Factsheet: Trends in aantal patiëntcontacten in de huisartsenpraktijk volgend op COVID-19-mediaberichten (verschenen 15-07-2020)

Factsheet Tijdelijke aanpassingen in de huisartsenpraktijk bij een volgende coronagolf (verschenen 01-07-2020) Factsheet: Doktersassistenten in de frontlinie tijdens de coronapandemie (verschenen 30-06-2020)

Factsheet: Drukte en uitgestelde zorgvraag door de coronapandemie: regionale verschillen (verschenen 17-06-2020)

Basis: huisartsenpraktijken-enquête (eind april en begin juli 2020)

In april en juli van 2020 houden een breed opgezette huisartsenpraktijken-enquête onder alle huisartsenpraktijken van Nederland. De enquête bevat vijf kernvragen en een aantal open vragen. Kernvragen:

  1. Wat hebben huisartsenpraktijken nodig om hen te ontlasten?
  2. Wat hebben huisartsenpraktijken nodig aan mentale ondersteuning?
  3. Wat denken huisartsenpraktijken nodig te hebben zodra de uitgestelde zorg door de corona-uitbraak gaat oplopen?
  4. Welke e-health-toepassingen zijn huisartsenpraktijken meer gaan gebruiken?
  5. Wat heeft corona betekend voor de drukte en consulten in huisartsenpraktijken?

3. Project 'Huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP), sep 2020 - dec 20223. Project 'Huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP), sep 2020 - dec 2022

We onderzoeken welke (organisatorische) veranderingen hebben plaatsgevonden in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost sinds het uitbreken van de corona-epidemie. Ook geven we weer hoe deze veranderingen zijn ervaren door zowel patiënten als zorgprofessionals.

Alles over dit project en de resultaten, 8 publicaties, vindt u op de projectpagina  Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP).

Meer wetenMeer weten

Neem contact op met een van de contactpersonen (rechts) of stuur een e-mail naar huisartsen.corona@nivel.nl.

 

Batenburg, R, Knottnerus, B, Tuyl, L. van. Onder de loep: de huisartsenpraktijk en corona (2020-2022). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 22-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/de-huisartsenpraktijk-en-corona