Deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen

Het Nivel en de GGD Amsterdam doen samen onderzoek naar de invloed die het stroomstootwapen (Taser) kan hebben op de gezondheid van verschillende groepen mensen.

Inhoud – Deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen

Het stroomstootwapen, ook wel Taser genoemd, is op 1 januari 2022 door de Politie Nederland ingevoerd. Eerder onderzoek van het Nivel, Gezondheidseffecten van blootstelling aan stroomstootwapens (Tasers), liet zien dat inzet van het stroomstootwapen gevolgen kan hebben op de lichamelijke gezondheid van degene bij wie dit is gebruikt. Zo kan het kleine wondjes in de huid veroorzaken of andere verwondingen, bijvoorbeeld doordat mensen vallen na contact met het stroomstootwapen. Tot nu toe zijn dit soort onderzoeken uitgevoerd met gezonde vrijwilligers en niet met mensen bij wie het stroomstootwapen in de praktijk is toegepast.

Nivel-icoon-type-patientWij richten ons op mensen bij wie het stroomstootwapen in de praktijk is gebruikt

Onze studie is meer praktijkgericht: wij doen onderzoek onder mensen bij wie het stroomstootwapen daadwerkelijk in de praktijk is gebruikt en niet in een onderzoekssetting. Dit zijn niet alleen gezonde mensen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een minder goede gezondheid, mensen die in de war zijn of mensen die alcohol of drugs gebruiken.

Onderzoeksvraag

Wat is de invloed van het stroomstootwapen op de gezondheid van mensen bij wie het wapen in de praktijk is gebruikt?

Nivel-icoon-pijlBent u behandelaar van een persoon bij wie het stroomstootwapen is gebruikt?

Als uw patiënt deelneemt aan het onderzoek, is het belangrijk dat u als behandelaar ook uw rol kunt vervullen in dit onderzoek. Ga voor meer informatie en de mogelijke deelname van uw patiënt naar Informatie voor behandelaars - Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen.

Nivel-icoon-pijlIs het stroomstootwapen bij u gebruikt? Dan zijn we benieuwd naar u!

Het project Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen richt zich op een ieder bij wie het stroomstootwapen is gebruikt. Is het stroomstootwapen bij u gebruikt? Dan heeft u waarschijnlijk van ons of van uw behandelaar een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek. Zo helpt u mee de gevolgen van gebruik van het stroomstootwapen inzichtelijk te maken.

Wat willen we van u weten?

  1. Enkele gegevens uit uw zorgdossier: we willen graag enkele gezondheidsgegevens over u meenemen in ons onderzoek. Dit zijn alleen gezondheidsgegevens die verband houden met het gebruik van het stroomstootwapen. We zullen deze gegevens bij uw behandelaar opvragen als u daarmee instemt. Natuurlijk wordt uw privacy hierbij gewaarborgd!
  2. Interview: daarnaast willen we graag met een aantal van u in een persoonlijk gesprek praten over uw ervaring met het stroomstootwapen.

Nivel-icoon-lampjeDoel onderzoek

Dit onderzoek doen we om inzicht te geven in de gezondheidseffecten van gebruik van het stroomstootwapen in de praktijk. Hiervoor gaan we na hoe mensen zich voelen nadat het stroomstootwapen bij hen is gebruikt, zowel mentaal als lichamelijk.  

Nivel-icoon-3-stappenBeslissen of u wilt meedoen in drie stappen

Heeft u meer informatie nodig? Weet u al of u gaat meedoen? Moet u uw beslissing nog nemen? Het is handig om in alle gevallen de volgende drie stappen te doorlopen:

Stap 1: U neemt alle informatie goed door

In het document Informatie over deelname aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen leest u meer over over de gegevens die we uit uw medisch dossier zouden willen opvragen, en ook over het interview dat we met u willen houden. Ook kunt u alvast bekijken waar het interview over zal gaan.

Stap 2: U beslist of u wilt meedoen

U kunt de informatie natuurlijk altijd bespreken met de mensen om u heen. Daarna beslist u:

  • of u toestemming geeft om het medisch dossier in te zien
  • of u wilt meedoen aan een interview

U kunt ook toestemming geven voor maar één van de twee onderdelen. 

Stap 3: Heeft u besloten om mee te doen? Geef dan uw toestemming

Als u heeft besloten mee te doen, dan hebben we toestemming van u nodig om enkele medische gegevens bij uw behandelaar op te vragen. Als u ook wilt meedoen met een interview, dan hebben we ook uw toestemming nodig om dit interview mee te nemen in ons onderzoek. Om uw toestemming te geven vult u de Toestemmingsverklaring in. Deze stuurt u vervolgens digitaal) naar het Nivel. Dan nemen wij contact met u op.

Nivel-Bedankt-delen-ervaringen

 

Uw ervaringen doen ertoe en bieden ons de mogelijkheid ons onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren!
In elk geval willen wij u hartelijk bedanken voor de tijd die u voor ons heeft vrijgemaakt.

Uw privacy is en blijft altijd beschermd! 

Er is veel aandacht voor de privacy van u als deelnemer aan ons onderzoek:

  • Om uw privacy te beschermen zorgen we ervoor dat wij uw gezondheidsgegevens loskoppelen van u als persoon.
  • Bij gegevens van u die we gebruiken, staat nooit meer uw naam, maar alleen een code.
  • Als we uw gegevens gebruiken in ons onderzoek, gebruiken we alleen die code. We weten dus niet om welke persoon het gaat.
  • En ook in onze rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging. De sleutel van de code bewaren we op een beveiligde plek bij het onderzoeksinstituut Nivel en bekijken we verder niet.

Dit staat allemaal uitgelegd in het het Privacyreglement Registraties Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg, dat het Nivel aanhoudt. Bovendien houden we ons bij al ons onderzoek aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Vragen: heeft u vragen over uw privacy? Neem dan contact met ons op!

Nivel-icoon-pijlContact

We kunnen ons voorstellen dat u vragen die u nog heeft wilt bespreken met de onderzoekers. Hiervoor kunt u contact opnemen met de contactpersonen in de rubriek Contact op deze pagina. Zij komen graag met u in gesprek!

Scherpenzeel, A . Deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/rampen-en-milieudreigingen/monitor-stroomstootwapen