Start
juni 2021

Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen (Taser) 2021-2025

Duur: jun 2020 - mrt 2025

Achtergrond

Na een periode van pilots en onderzoeken besloot de minister van Justitie en Veiligheid in november 2019 om het stroomstootwapen toe te voegen aan de wapenuitrusting van de politie. In zijn brief aan de Tweede Kamer schreef hij:

Door na inzet een medisch bevoegd persoon de doelpersoon medisch te laten onderzoeken en daarbij een vragenlijst te laten afnemen en deze onder wetenschappelijke standaarden te verzamelen en analyseren, kan worden bijgedragen aan het vergaren van meer wetenschappelijk betrouwbare kennis. Ik heb de korpschef gevraagd om een dergelijk wetenschappelijk vervolg op te gaan zetten”.

Dit project is gestart naar aanleiding van dit verzoek.

Doel

Het doel is om door middel van wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan medische beeldvorming over de gezondheidseffecten van het nieuwe wapen in de Nederlandse politiepraktijk. Die beeldvorming is onmisbaar voor de doorlopende besluitvorming over de toepassing van het stroomstootwapen in de komende jaren. De gezondheidsmonitor richt zich op alle situaties waarbij het stroomstootwapen is ingezet door de politie.

Informatie voor deelnemers aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen

Het project richt zich op personen bij wie het stroomstootwapen is gebruikt.

Is het stroomstootwapen bij u gebruikt: dan heeft u waarschijnlijk van ons of van uw behandelaar een uitnodiging gekregen om mee te doen aan dit onderzoek. Zo helpt u mee de gevolgen van gebruik van het stroomstootwapen inzichtelijk te maken. Lees alle informatie voor u op Deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen

Bent u behandelaar van een persoon bij wie het stroomstootwapen is gebruikt: als uw patiënt deelneemt aan het onderzoek, is het belangrijk dat u als behandelaar ook uw rol kunt vervullen in dit onderzoek. Ga voor meer informatie en de mogelijke deelname van uw patiënt naar Informatie voor behandelaars - Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen.

Methode

Het project bestaat uit de monitoring van de medische gevolgen van het gebruik van het stroomstootwapen en de evaluatie hiervan:

  • Uitgangspunt is dat gegevens vanuit de politie en forensisch geneeskundigen worden samengebracht en benut als basis voor periodieke monitorrapportages.
  • Het zal gaan om een combinatie van (medische) gegevens over de doelpersonen, gegevens over het incident en de context tijdens het gebruik van het stroomstootwapen en logdata uit het stroomstootwapen.
  • De monitor benut zoveel mogelijk de bestaande capaciteit en registratiesystemen van de politie en medisch professionals in Nederland.
  • Omdat het - als gevolg van juridische beperkingen - onhaalbaar is om een forensisch-medisch onderzoek uit te voeren bij personen in een zorginstelling (denk aan ziekenhuis of GGZ), zullen binnen de gezondheidsmonitor diepte-interviews worden uitgevoerd met doelpersonen. Meer informatie hierover vindt u bij Deelnemen aan de Gezondheidsmonitor Stroomstootwapen.

Deze opzet moet het mogelijk maken om een beter beeld te vormen van psychische problemen na de inzet van het stroomstootwapen. Daarnaast zal via ziekenhuizen en de GGZ, afhankelijk van toestemming van doelpersonen, medische informatie worden opgevraagd.

Resultaat

Een rapportage
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nationale Politie Nederland
Projectpartners
GGD Amsterdam