Nivel Jaarverslag 2022

Met welke mensen en middelen heeft het Nivel in 2022 invulling gegeven aan het bieden van ‘kennis voor betere zorg’? In welke vormen is deze kennis verschenen? Bekijk ons jaarverslag voor antwoord op deze vragen en meer. 

Vanaf 2022 verschijnen de Nivel Jaarverslagen direct online op onze website. Alle eerdere jaarverslagen zijn als downloadable publicatie opgenomen, bij Nivel Jaarverslagen. Hier direct onder vindt u het online Nivel Jaarverslag van 2022.

Missie en kernwaardenNivel Jaarverslag 2022

Digitale publicatie dd.23 juli 2023

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Hoe hebben we onze missie ‘kennis voor betere zorg’ in 2022 uitgedragen?

Nivel 2022 in cijfers

Jaarverslag 2022

Middelen

De middelen van het Nivel vallen uiteen in:

 • onderzoekssubsidies: het Nivel is succesvol in het werven van subsidies voor het uitvoeren van zijn onderzoek
 • een instellingssubsidie van het ministerie van VWS. In 2022 vielen hieronder:
Instellingssubsidie

Dit waren de speerpunten van 2022

 • Extern: profilering van ons missiegedreven onderzoek zoals beschreven in onze Nivel Onderzoeksagenda 2022-2024
 • Intern: verdere implementatie van het hybride werken in de organisatie
 • Intern: digitale innovatie in het onderzoek dat we doen

Externe profilering missiegedreven onderzoek op 'vier uitdagingen'

Het missiegedreven onderzoek van het Nivel beslaat het terrein van de vier zogenaamde 'uitdagingen' (klik op een uitdaging in de figuur hieronder voor meer informatie). De uitdagingen omvatten complexe maatschappelijke (zorg)vraagstukken waar we als samenleving een antwoord op dienen te vinden.

In 2022 heeft dit (onder andere) geresulteerd in vele onderzoekspublicaties die betrekking hebben op een of meer van de vier uitdagingen, alle voorzien van een kort, duidend nieuwsbericht. We illustreren dit door er per uitdaging aan enkele te refereren (klik in de figuur op een kernwoord onder de uitdaging). Een compleet overzicht vindt u bij de online onderzoeksagenda.

Naar een inclusieve samenleving Naar een inclusieve samenleving DE zorgprofessional van de toekomst Duurzame gezondheidszorg

Machine learning »

Griepvaccinatie »

Valpreventie »

Leefstijl »

Diversiteit »

Begrijpelijk »

Ouderen »

VN-verdrag »

Opleiding »

Regio »

Werkdruk »

Werkgevers »

Klimaatimpact »

Veerkracht »

Zorgverzekeraar »

Burgerparticipatie »

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Meer weten?

 • Ga naar Publicaties voor het overzicht van de vele en diverse publicaties die het Nivel uitbrengt. Het Nivel maakt al zijn resultaten van onderzoek openbaar toegankelijk op de website, of het nu rapporten zijn of wetenschappelijke artikelen, factsheets of infographics.
 • Ga naar Zorg en ziekte in cijfers voor de vele en diverse soorten eenduidige cijfers die het Nivel genereert binnen de enorme onderzoeksinfrastructuur waar we over beschikken, onze panels en registraties. De Nivel-cijfers betreffen voorkomende ziekten en aandoeningen, zorgverlening in de eerste lijn, arbeidsmarkt en beroepsgroepen, meningen en ideeën van burgers over gezondheidszorg, alles over griep en meer. 
 • Ga naar Over ons onderzoek en lees meer over de uitgangspunten die we hanteren bij ons onderzoek, de fundamenten van ons onderzoek, de inrichting ervan en veel meer.
 • Ga naar Over ons instituut en bekijk waar het Nivel voor staat, wat wij uitdragen (onze missie), welke verbindende positie tussen beleid, praktijk en wetenschap we innemen, de video Het Nivel in 2 minuten en veel meer.
 • Ga naar Onderzoek doen met het Nivel en bekijk de mogelijkheden om met ons samen te werken in onderzoek op een thema in de gezondheidszorg. Wij kijken ernaar uit met u samen te werken, om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg!
 • Ga naar Over het Nivel voor veel meer informatie over ons, ons onderzoek, onze organisatiestructuur, onze vacatures enzovoort.

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Nivel Jaarverslag 2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 18-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/over-ons-instituut/nivel-jaarverslagen/nivel-jaarverslag-2022