Resultaat: cijfers over ziekten - hoe gezond is Nederland?

Uit de registraties van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert - onder andere - cijfers over heersende ziekten en aandoeningen. Elk week publiceren we actuele cijfers over voorkomende (infectie)ziekten en ook op jaarbasis geven we inzicht in wat er heerst. Naast de huisartsenregistraties gebruiken we hiervoor de aanvullende gegevens van de Nivel Peilstations. Onze cijfers geven een beeld van de staat van de gezondheid van burgers in Nederland.

Onze cijfers over ziekten en aandoeningen, per week en per jaar, worden samengesteld op basis van vele honderden huisartsenregistraties die we verzamelen. Ze zijn landelijk representatief en worden gebruikt door het RIVM en de overheid. Ook worden ze ingezet voor nader onderzoek, door het Nivel zelf en door externe partijen. Meer weten over het thema huisartsenzorg? Ga naar Cijfers zorg die de huisarts verleent: aard en omvang of Onderzoeksprogramma Huisartsenzorg

Actueel, adequaat en landelijk representatief

De cijfers over ziekten en aandoeningen, per week en per jaar, worden samengesteld op basis van (onder andere) de geregistreerde zorggegevens afkomstig van vele honderden huisartsen, aangevuld met de gegevens die de Nivel Peilstation-huisartsenpraktijken verzamelen. Door aan te nemen dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen, kunnen we verantwoorden dat deze cijfers een adequaat beeld geven van voorkomende ziekten, en dus de gezondheid, in Nederland.

Gegevens aanvragen voor onderzoekGegevens aanvragen voor onderzoek

Wilt u ook gegevens uit onze registraties gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

Poster en visitekaartjes Reumazorg en GenderDrie categorieën over ziekten en aandoeningen

Onze cijfers over ziekten en aandoeningen vallen uiteen in drie categorieën:

1. Actuele cijfers over heersende ziekten in Nederland (woensdags update)

Wat heerst er; griep, hooikoorts, schurft, iets anders?
Een griepepidemie, een uitbraak het RS-virus of COVID-19, een stijging van kinderen met waterpokken; wekelijks publiceren wij actuele cijfers van ziekten en aandoeningen. We genereren onze weekcijfers op basis van de gegevens die huisartsenpraktijken die deel uitmaken van Nivel Zorgregistraties vastleggen in hun patiëntendossiers. Voor onze respiratoire surveillance worden deze gegevens aangevuld met extra gegevens die de Nivel Peilstations elke week aanleveren. Onze actuele cijfers van heersende ziekten en aandoeningen bieden inzicht in de volksgezondheid en in effecten van gezondheidsbeleid. Elke woensdagmiddag worden de cijfers geactualiseerd. Onder griepcijfers hebben we tevens uitgelicht op een aparte pagina die geheel is gewijd aan griep.

 


2. Cijfers over ziekten en aandoeningen in Nederland per jaar

Incidentie en prevalentie ziekten en aandoeningen op basis van huisartsenregistraties
Hoe vaak per jaar komen welke gezondheidsproblemen voor in de Nederlandse bevolking? Elk jaar presenteren we de cijfers prevalentie en incidentie van gezondheidsproblemen, aan de hand van de geregistreerde huisartsbezoeken van patiënten. Deze jaarcijfers zijn gebaseerd op de registraties van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

3. Aanvullende gegevens over ziekten - jaarrapportages van de Peilstations

De Nivel Peilstations zijn huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn die zich inzetten om extra gegevens te genereren over een selectie van gezondheidsproblemen in Nederland:

  • Ze spelen een essentiële rol in het opstellen van de actuele weekcijfers over heersende ziekten (zie hiervoor). Bij Methoden vindt u meer informatie over de Peilstations: wat zijn het precies, wat is hun rol in het bieden van onze cijfers én de extra informatie op jaarlijks vastgestelde onderwerpen, hoe gaan ze te werk en veel meer.
  • Ze bieden een schat aan informatie over uiteenlopende onderwerpen rondom ziekten die in de huisartsenpraktijken worden gezien. De onderwerpen waarop zij zich extra richten worden ieder jaar in samenwerking met het Nivel opnieuw vastgesteld en leiden tot de Jaarrapportages van de Nivel-Peilstations. 

 

 

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Overbeek, L . Resultaat: cijfers over ziekten - hoe gezond is Nederland?. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 12-04-2024; geraadpleegd op 14-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/resultaat-cijfers-over-ziekten