Resultaat: cijfers zorg in de eerste lijn - aard, omvang, ervaren kwaliteit

Uit de registraties van huisarts, huisartsenspoedpost, fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist, logopedist

Hoeveel patiënten ziet een huisarts gemiddeld? En een fysiotherapeut? Welke klachten ziet men het meest op de huisartsenspoedpost? Hoelang duurt een behandeltraject bij de diëtist?

De kerncijfers over zorggebruik in de eerste lijn in Nederland leveren we in opdracht van het ministerie van VWS en worden ingezet in beleid. Ook vormen ze een belangrijke bron van nader gezondheidszorgonderzoek, voor het Nivel zelf en voor andere partijen.

Gegevens aanvragenGegevens aanvragen voor onderzoek

Wilt u ook gegevens uit onze registraties over zorgverlening in de eerste lijn - of ook de cijfers over voorkomende ziekten in Nederland - gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

Zorg die de huisarts verleent - aard en omvangCijfers zorg die de huisarts verleent - aard en omvang

Bijna iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Hoeveel van deze mensen komen er jaarlijks bij hun huisarts? Hoe oud zijn ze gemiddeld? En met welke klachten komen ze? En de huisarts; hoeveel consulten geeft deze gemiddeld per jaar? Hoe lang zijn deze, hoeveel patiënten verwijst hij of zij door en naar welk specialisme?

 

 

Zorg die de huisartsenpost verleent - aard en omvangCijfers zorg die de huisartsenspoedpost verleent - aard en omvang

Hoeveel Nederlanders maken er jaarlijks gebruik van de huisartsenspoedpost (voorheen ‘huisartsenpost’ (HAP))? Hoeveel contacten zijn er jaarlijks met de huisartsenspoedpost? Wat is de urgentie van die contacten? Hoeveel geneesmiddelen worden op de huisartsenspoedpost voorgeschreven?

 

Zorg die de fysiotherapeut verleent - aard en omvangCijfers zorg die de fysiotherapeut verleent - aard en omvang

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een fysiotherapeut? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de fysiotherapeut; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject?

 

Zorg die oefentherapeut verleent - aard en omvangCijfers zorg die oefentherapeut verleent - aard en omvang

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een oefentherapeut? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de oefentherapeut; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject?

 

Zorg die de diëtist verleent - aard en omvangCijfers zorg die de diëtist verleent - aard en omvang

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een diëtist? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de diëtist; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject?

 

 

Zorg die de logopedist verleent - aard en omvangCijfers zorg die de logopedist verleent - aard en omvang

Vanaf 2023 is het verzamelen van de zorggegevens van logopedisten afgebouwd en vanaf 2024 is dit gestopt. U kunt van beroepsgroep logopedisten de geregistreerde zorgdata tot en met 2022 bekijken of opvragen bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ga hiervoor naar Gegevens aanvragen over ziekten en zorg.

Hoeveel patiënten - mannen, vrouwen en kinderen - gaan er jaarlijks naar een logopedist in de eerstelijnszorg? Met welke klachten? Hoeveel van hen zijn doorverwezen? En de logopedist; welke gezondheidsproblemen ziet deze het meest? Hoe lang duurt een behandeltraject?

 

Methoden vaststellen jaarcijfers zorgverleningMethoden vaststellen cijfers over zorgverlening

Hoe komen de kerncijfers precies tot stand? Hoe zorgen we ervoor dat ze representatief zijn? Ga naar Methoden vaststellen cijfers ziekten en zorg, waar we per zorgdiscipline informatie geven over:

  • de omvang van de gegevensverzameling en geografische spreiding
  • de representativiteit van de cijfers
  • de inhoud van de gegevensverzameling (welke gegevens verzamelen we)
  • de manier waarop we de gegevens verzamelen
  • de berekening van de cijfers
  • de kwaliteitscontrole op de cijfers

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

Overbeek, L., Hasselaar, J. Resultaat: cijfers zorg in de eerste lijn - aard, omvang, ervaren kwaliteit . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-04-2024; geraadpleegd op 19-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/resultaat-cijfers-over-zorg