Privacyverklaring

Het NIVEL hecht belang aan de privacy van de bezoekers van de NIVEL-websites en deelnemers aan NIVEL onderzoek. Het NIVEL gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het onderzoek waar u deel aan neemt, de NIVEL attenderingsservice of het gebruik van de website. Als u persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk.    
 
Het NIVEL handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
 
Privacy in het kader van onderzoek
De gegevens die in het kader van NIVEL onderzoek van personen verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zorgverleners of zorgverzekeraars krijgen geen inzage in de onderzoeksgegevens. De onderzoekers werken alleen met anonieme data, waardoor privacy voor de deelnemers aan NIVEL onderzoek wordt gewaarborgd. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa voor medisch georiënteerd onderzoek en de gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens van de VSNU voor het gehele veld van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden zodanig gepresenteerd en gepubliceerd dat deze nooit zijn te herleiden tot individuele deelnemers of zorgverleners.
Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door voor ander gebruik dan voor NIVEL onderzoek, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleent of een overheidsinstantie ons op grond van een wettelijk voorschrift daartoe zou verplichten.
Het NIVEL neemt nooit telefonisch contact op met respondenten om producten of cadeaus aan te bieden. Er zijn bedrijven die willekeurig mensen benaderen, waarbij ze verwijzen naar deelname aan een onderzoek en vervolgens producten of cadeaus aanbieden. Dergelijke aanbiedingen worden dus nooit door of namens het NIVEL gedaan. 

De NIVEL Attenderingsservice
Indien u daar gebruik van wenst te maken biedt het NIVEL een attenderingsservice aan. Via uw e-mail adres ontvangt u bericht als er een NIVEL rapport is verschenen. U krijgt er een korte samenvatting bij. U kunt het rapport daarna ook via e-mail bestellen of downloaden als PDF-bestand.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ieder bericht bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de attenderingsservice wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies op NIVEL.nl
Het NIVEL maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt.
Bij bezoek aan de NIVEL websites wordt u gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van cookies en wordt u geïnformeerd over de typen cookies die worden geplaatst. De tool biedt echter niet de mogelijkheid om geen toestemming te geven.
U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.

Het NIVEL maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
De NIVEL-websites gebruiken soms functionele cookies wanneer u inlogt, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen. Volgens de cookiewet (artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

Google Analytics cookies
De NIVEL websites gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en rapporten over de website-activiteit op te stellen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Sociale media cookies
Als u op NIVEL-websites gebruik maakt van de social media sharebuttons, wordt ook een cookie geplaatst. Daarmee hoeft u een volgende keer niet meer bij het betreffende sociale netwerk in te loggen om een artikel te delen.

Meer informatie
Het NIVEL wil duidelijk zijn over de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat. Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar directie@nivel.nl

Aanpassen privacy verklaring
Het NIVEL behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie staat op deze website.