Project
Afgesloten
2021

Arbeidsmarktonderzoek ergotherapie 2020

Duur: okt 2020 - jun 2021

Achtergrond
Het Nivel brengt sinds 1995 periodiek de arbeidsmarkt van ergotherapeuten in kaart door het uitzetten van een vragenlijst onder alle ergotherapeuten.

Doel
Het verkrijgen van inzicht in het aantal, de kenmerken en de spreiding van werkzame ergotherapeuten in Nederland.
Bepaald kan worden hoe snel de beroepsgroep groeit en/of vergrijst, hoe de spreiding van het aanbod over Nederland zich ontwikkelt, in wat voor soort organisatie men werkzaam is, en wat de vestigingsvoorkeuren zijn van jonge ergotherapeuten.

Resultaten
De resultaten worden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Ergotherapie
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ergotherapie Nederland