Afgesloten
2023

Burgerplatform ‘Visie op de eerstelijnszorg in 2030’, apr-jul 2023

Duur: apr - jul 2023

Achtergrond

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In dit akkoord is afgesproken dat een visie op de eerstelijnszorg van 2030 wordt uitgewerkt door verschillende partijen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een van de deelnemende partijen en faciliteert de aanpak om tot een visie te komen. Inmiddels is er door de verschillende partijen een discussiedocument van de visie op de eerstelijnszorg 2030 opgesteld. Het idee is om dit discussiedocument in de komende periode via meerdere sporen te verrijken. Een van deze sporen richt zich op de burgers; hoe kijken zij aan tegen (aspecten van) dit discussiedocument?

Doel

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën van een diverse groep burgers over (aspecten van) het discussiedocument van de visie op de eerstelijnszorg in 2030.

Methode

Om inzicht in het doel te krijgen organiseert het Nivel een Burgerplatform. Het Burgerplatform is een methode die door het Nivel vaker is ingezet om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Het Burgerplatform in dit onderzoek zal uit ongeveer 15-20 deelnemers bestaan en focust zich op de volgende twee punten:

  1. knelpunten die burgers ten aanzien van de eerstelijnszorg ervaren
  2. het voorleggen en aanvullen van een aantal stappen uit het discussiedocument, waarbij stappen zullen worden gekozen die mogelijk effect zullen hebben op burgers

Resultaat

Met het Burgerplatform dat we in dit onderzoek organiseren halen we onder een brede en diverse groep burgers meningen en ideeën op over het discussiedocument. Hierbij is het streven niet om te komen tot een consensus, maar veel meer om de diversiteit in meningen in kaart te brengen. Van het Burgerplatform zal een openbare rapportage worden gemaakt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Gegevensverzameling