Publicatie

Publicatie datum

Burgerplatform Visie op de eerstelijnszorg in 2030: een verslag van de bijeenkomst.

Meijer, M., Holst, L., Willems, A., Damen, L., Jong, J. de, Brabers, A. Burgerplatform Visie op de eerstelijnszorg in 2030: een verslag van de bijeenkomst. Utrecht: Nivel, 2023. 48 p.
Download de PDF
De toegankelijkheid van de eerstelijnszorg staat onder druk. Door verschillende partijen in de gezondheidzorg is daarom een discussiedocument1 opgesteld over de visie op de toekomstbestendigheid van de eerstelijnszorg in Nederland in 2030. Ook de mening van burgers over hoe de eerstelijnszorg er in 2030 uit moet zien is van belang. In het kader daarvan is door het Nivel een Burgerplatform georganiseerd. Het doel van het Burgerplatform was om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën van een diverse groep burgers over de eerstelijnszorg. Daarbij stonden twee punten centraal:

1) het ophalen van knelpunten die burgers nu ervaren ten aanzien van de eerstelijnszorg en
2) het voorleggen en aanvullen van een aantal onderwerpen uit het discussiedocument. Daarbij zijn de volgende onderwerpen gekozen: verwachtingsmanagement, hybride zorg en een breed maatschappelijk centrum in de wijk. In totaal hebben zeventien mensen deelgenomen aan het Burgerplatform.
Gegevensverzameling