Start
juni 2021

Gezondheidsmonitor Blootstelling aan stroomstootwapen (Taser) 2021-2025

Duur: jun 2020 - mrt 2025

Achtergrond

Na een periode van pilots en onderzoeken besloot de minister van Justitie en Veiligheid in november 2019 om het stroomstootwapen toe te voegen aan de wapenuitrusting van de politie. In zijn brief aan de Tweede Kamer schreef de minister: “Door na inzet een medisch bevoegd persoon de doelpersoon medisch te laten onderzoeken en daarbij een vragenlijst te laten afnemen en deze onder wetenschappelijke standaarden te verzamelen en analyseren, kan worden bijgedragen aan het vergaren van meer wetenschappelijk betrouwbare kennis. Ik heb de korpschef gevraagd om een dergelijk wetenschappelijk vervolg op te gaan zetten”. Het project “gezondheidsmonitor stroomstootwapen” is gestart naar aanleiding van dit verzoek.

Doel

Het project bestaat uit het opzetten en uitvoeren van een monitorings- en evaluatieonderzoek betreffende de medische gevolgen van het gebruik van het stroomstootwapen. Het doel is om door middel van wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan medische beeldvorming over de gezondheidseffecten van dit nieuwe wapen in de Nederlandse politiepraktijk. Die beeldvorming is onmisbaar voor de doorlopende oordeels- en besluitvorming over de toepassing van het stroomstootwapen in de komende jaren.

Methode

De gezondheidsmonitor richt zich op alle situaties waarbij het stroomstootwapen is ingezet op doelpersonen door de politie. Uitgangspunt is dat gegevens vanuit de politie en forensisch geneeskundigen worden samengebracht en benut als basis voor periodieke monitorrapportages. Het zal gaan om een combinatie van (medische) gegevens over de doelpersonen, gegevens over het incident en de context tijdens het gebruik van het stroomstootwapen en logdata uit het stroomstootwapen. De monitor benut zoveel mogelijk de bestaande capaciteit en registratiesystemen van de politie en medisch professionals in Nederland. Omdat het - als gevolg van juridische beperkingen - onhaalbaar is om een forensisch-medisch onderzoek uit te voeren bij personen in een zorginstelling (denk aan ziekenhuis of GGZ) zullen binnen de gezondheidsmonitor diepte-interviews worden uitgevoerd met doelpersonen. Deze opzet moet het mogelijk maken om een beter beeld te vormen van psychische problemen na de inzet van het stroomstootwapen. Daarnaast zal via ziekenhuizen, afhankelijk van toestemming van doelpersonen, medische informatie worden opgevraagd.

Resultaat

Een rapportage
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nationale Politie Nederland
Projectpartners
GGD Amsterdam