Project
Start
februari 2022

Huidige capaciteit (2022) en verwachte uitstroom huisartsen bepalen: de inzet van verschillende gegevensbronnen

Duur: feb - sep 2022

Achtergrond
Hoeveel huisartsen zijn er in Nederland werkzaam, voor hoeveel fte? En hoe lang zullen zij nog werken als huisarts (uitstroom)? Voor beantwoording van deze vragen is het mogelijk om verschillende bronnen te gebruiken.

Doel
Bepalen van de voor- en nadelen van het gebruik van de gegevens van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), het CBS en de Nivel huisartsenregistratie.

Verwacht resultaat
De voor- en nadelen van deze bronnen zullen worden toegelicht in een rapport. Ook worden en aanbevelingen gedaan voor het gebruik van de drie gegevensbronnen voor de bepaling van de huidige capaciteit van en de te verwachten uitstroom van huisartsen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan