Publicatie

Publicatie datum

Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 2 - Langdurige zorg voor mensen met dementie.

Döpp, C., Heide, I. van der, Heins, M., Joling, K., Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 2 - Langdurige zorg voor mensen met dementie. Utrecht: Nivel, 2020. 20 p.
Download de PDF
Het beleid van de overheid is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met steun van familie en vrienden en waar nodig met professionele zorg aan huis. Wanneer de situatie thuis voor mensen met dementie en / of de naaste niet meer houdbaar is, verhuizen zij vaak naar een zorginstelling. Langdurige zorg thuis of langdurige zorg in een instelling zijn belangrijk om mensen met dementie en mantelzorgers te ondersteunen en te zorgen voor een houdbare situatie.