Maatschappelijke ondersteuning en medicatieverstrekkingen onder thuiswonende mensen met dementie
Nieuws
24-08-2020

Maatschappelijke ondersteuning en medicatieverstrekkingen onder thuiswonende mensen met dementie (factsheet 4 en 5 Register Dementiezorg en Ondersteuning)

Eerder dit jaar werd het Register Dementiezorg en Ondersteuning geïntroduceerd. Het Register geeft inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Op basis van gegevens uit het Register zijn er twee nieuwe factsheets beschikbaar: een over het gebruik van ondersteuning gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (factsheet 5) en een over medicatieverstrekking (factsheet 6).

Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden. Van deze groep mensen woonde ongeveer de helft heel 2017 thuis. Deze nieuwe factsheets gaan over deze groep thuiswonende mensen.

Maatschappelijk ondersteuning vanuit de Wmo (factsheet 4)

Wat valt op:

  • 48% van de thuiswonende mensen gebruikte in 2017 ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo.
  • Mensen met dementie die samenwonen met een partner maken twee keer zo vaak gebruik van dagbesteding als mensen met dementie die alleen wonen.
  • Regionaal varieerde het gebruik van dagopvang bekostigd vanuit de Wmo: het lag tussen de 7 en 43% van de mensen met dementie in een regio.

Medicatieverstrekkingen, polyfarmacie en psychofarmaca (factsheet 5)

Wat valt op:

  • 83% van de thuiswonende mensen met dementie kreeg in 2017 medicatie; met een gemiddelde van acht soorten medicatie per persoon.
  • Aan jonge thuiswonende mensen met dementie (40-64 jaar) werd relatief vaak medicatie verstrekt (90%).
  • 45% van de thuiswonende mensen met dementie kreeg minimaal één soort psychofarmaca.
  • Bij 61% van de thuiswonende mensen met dementie was er sprake van polyfarmacie.
  • Er was onder andere regionale variatie in het percentage thuiswonende mensen met dementie dat psychofarmaca verstrekt kreeg: dit varieerde tussen 34 en 56%.

Over het Register Dementiezorg en Ondersteuning

Het Register is opgezet als onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, onderdeel van het Deltaplan Dementie, in samenwerking met Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport (VWS).
Op basis van de gegevens uit het Register zijn dit jaar de eerste factsheets gepubliceerd. Het Register wordt de komende jaren uitgebreid en aangevuld met nieuwe gegevens. Er wordt periodiek informatie gepubliceerd over de zorg en ondersteuning die mensen met dementie ontvangen. Wanneer informatie over vervolgjaren beschikbaar is, worden ook trends in het gebruik van zorg en ondersteuning inzichtelijk gemaakt.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.