Publicatie

Publicatie datum

Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 3 - Ziekenhuisopnamen van mensen met dementie.

Döpp, C., Heide, I. van der, Heins, M., Joling, K., Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 3 - Ziekenhuisopnamen van mensen met dementie. Utrecht: Nivel, 2020. 21 p.
Download de PDF
Ziekenhuisopnamen hebben vaak een grote impact op mensen met dementie en hun naasten. Mensen met dementie lopen bijvoorbeeld relatief vaak ziekenhuisgerelateerde complicaties op, zoals urineweginfecties, decubitus, longontstekingen en delier, in vergelijking met mensen die geen dementie hebben (o.a.Bail e.a. 2013). Het is daarom belangrijk om ziekenhuisopnamen zoveel mogelijk te voorkomen en de ligduur te beperken.