Publicatie

Publicatie datum

Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 3 - Ziekenhuisopnamen van mensen met dementie.

Döpp, C., Heide, I. van der, Heins, M., Joling, K., Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 3 - Ziekenhuisopnamen van mensen met dementie. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Ziekenhuisopnamen hebben vaak een grote impact op mensen met dementie en hun naasten. Mensen met dementie lopen bijvoorbeeld relatief vaak ziekenhuisgerelateerde complicaties op, zoals urineweginfecties, decubitus, longontstekingen en delier, in vergelijking met mensen die geen dementie hebben (o.a.Bail e.a. 2013). Het is daarom belangrijk om ziekenhuisopnamen zoveel mogelijk te voorkomen en de ligduur te beperken.

Binnen het Register Dementiezorg en Ondersteuning verschijnen op de Nivel-website in het totaal 12 factsheets, in twee reeksen van zes:

Reeks van zes factsheets o.b.v. data uit 2017
1. Factsheet 1: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2017)
2. Factsheet 2: langdurige zorg (2017)
3. Factsheet 3: ziekenhuisopnamen (2017)
4. Factsheet 4: maatschappelijk ondersteuning (2017)
5. Factsheet 5: medicatieverstrekkingen (2017)
6. Factsheet 6: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2017)

Alle informatie over het ontwikkelen van deze 6 factsheets vindt u bij het project 'Dementiezorg voor elkaar, ontwikkeling Register Dementiezorg' (zie rechts).

Actualisatie van de zes factsheets, met data uit 2018-2019:
De factsheets 1-6 worden gectualiseerd met data over 2018-2019. In de loop van 2021 verschijnen:
7. Factsheet 7: achtergrondkenmerken mensen met dementie (2018-2019) 8.
8. Factsheet 8: langdurige zorg (2018-2019)
9. Factsheet 9: ziekenhuisopnamen (2018-2019)
10. Factsheet 10: maatschappelijk ondersteuning vanuit de Wmo (2018-2019)
11. Factsheet 11: medicatieverstrekkingen, polyfarmacie en psychofarmaca (2018-2019)
12. Factsheet 12: contacten met de huisarts en de huisartsenpost (2018-2019)

Alle informatie over het totale project 'Register Dementiezorg en Ondersteuning' en alle 12 factsheets (zullen) worden gepubliceerd bij het project 'Register Dementiezorg en Ondersteuning' (zie rechts).