Publicatie

Publicatie datum

Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 4 – Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

Döpp, C., Heide, I. van der, Joling, K., Verheij, R., Francke, A. Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 4 – Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo. Utrecht: Nivel, 2020. 22 p.
Download de PDF
Thuiswonende mensen met dementie kunnen gebruik maken van verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze factsheet wordt weergegeven in hoeverre mensen met dementie die heel 2017 thuis woonden gebruik maakte van maatschappelijk ondersteuning en van welk type maatschappelijke ondersteuning zijn gebruik maakten.