Publicatie

Publicatie datum

De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) in de huisartsenpraktijk: diversiteit en capaciteit, najaar 2021.

Schaaijk, A. van, Flinterman, L., Geit, E. de, Keuper, J., Vis, E., Batenburg, R. De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) in de huisartsenpraktijk: diversiteit en capaciteit, najaar 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 8 p.
Download de PDF
Serie: Beroepen in de huisartsenzorg

De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) maakt sinds 1999 onderdeel uit van de huisartsenpraktijk. De van oorsprong generalistische rol van de POH heeft zich ontwikkeld met eigen spreekuren en een focus op verschillende gezondheidsproblematiek en patiëntgroepen. Verschillende POH-functies ondersteunen momenteel de huisarts bij verschillende typen zorgvragen, zoals de POH Somatiek, POH Ouderenzorg, POH Jeugdzorg en POH GGZ. In deze factsheet worden de resultaten beschreven van een recent uitgezette praktijkenquête onder huisartsenpraktijken in Nederland. Er is gekeken naar de aanwezigheid van de verschillende POH-functies in de huisartsenzorg, capaciteit, tijdsbesteding en taken.