Publicatie

Publicatie datum

Een nieuwe generatie huisartsen: goed gespreid?

Vis, E., Batenburg, R., Bosmans, M., Keuper, J., Kenens, R. Een nieuwe generatie huisartsen: goed gespreid? Utrecht: Nivel, 2020. 11 p. p.
Download de PDF
Deze factsheet richt zich op de huidige werkregio en de gewenste werkregio van alumni. We presenteren vier bevindingen op basis van een enquête onder jonge huisartsen (‘alumni’ die tot vijf jaar geleden zijn afgestudeerd) en beantwoorden daarmee twee sets van vragen, namelijk:
1. In welke regio’s werken de alumni nu en hoe verhoudt deze regionale spreiding van alumni zich tot de huidige regionale spreiding van alle werkzame huisartsen;
2. In welke regio’s willen de alumni werken en hoe verhouden deze regionale voorkeuren van alumni zich tot de verwachte uitstroom van huisartsen per regio.