Publicatie

Publicatie datum

Ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage: resultaten van een tweede meting, najaar 2021.

Keuper, J., Batenburg, R., Verheij, R. Ervaringen van huisartsenpraktijken met online inzage: resultaten van een tweede meting, najaar 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 7 p.
Download de PDF
Serie: Online inzage in het medisch dossier van de huisartsenpraktijk

Kernpunten
- 93% van de ondervraagde praktijken biedt online inzage in het medisch dossier aan, 53% is hiermee in 2020 gestart en 38% is hiermee in 2021 begonnen.
- Ruim een derde van de praktijken (37%) is zelf overwegend positief over online inzage, dit is vergelijkbaar met de vorige peiling. Het percentage overwegend positieve ervaringen is opnieuw hoger voor praktijken die al langer online inzage aanbieden.
- Bijna twee derde van de praktijken geeft aan dat het aantal e-consulten is toegenomen door online inzage. Een bijna even groot deel geeft aan dat het aantal administratieve handelingen hierdoor is toegenomen. Dat zijn relatief meer praktijken dan bij de vorige peiling. De toename is hoger voor praktijken die al langer online inzage aanbieden.
- Praktijken zijn nu meer alert op de actualiteit van de dossiergegevens dan de vorige meting.