Nivel-patient-laptop
Nieuws
03-03-2022

Veel huisartsenpraktijken ook na twee jaar positief over online inzage, ondanks toename werkbelasting

Sinds 2020 is bijna twee derde van de huisartsenpraktijken in Nederland begonnen met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier aan patiënten. Uit een eerste peiling naar hun ervaringen, in het najaar van 2020, bleek dat een groot deel van de huisartsenpraktijken overwegend positief was over het gebruik van online inzage. Nu, een jaar later, geeft weliswaar nog altijd ruim een derde van de praktijken aan dat de (eerste) ervaringen overwegend positief zijn, maar daarnaast geeft bijna twee derde aan dat het aantal administratieve handelingen hierdoor is toegenomen. Dit blijkt uit een tweede survey-onderzoek in het OPEN-programma, waarbinnen het Nivel samenwerkt met IQ healthcare en de Universiteit Maastricht.

Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. Dit gebeurt voornamelijk online, met behulp van een patiëntenportaal. Het OPEN-programma van het ministerie van VWS helpt huisartsen(praktijken) bij het implementeren ervan. In opdracht van OPEN peilden we najaar 2021 voor de tweede keer de ervaringen met het aanbieden van online inzage en de impact ervan op de werkbelasting in de praktijk. De resultaten vergeleken we met die van najaar 2020. Eind 2022 volgt de derde en laatste meting.

Merendeel huisartsenpraktijken regelt online inzage via het OPEN-programma

Het merendeel van de ondervraagde huisartsenpraktijken (53%) die online inzage aanbieden, is in 2020 gestart. Bijna alle ondervraagde praktijken (90%) regelen de online inzage in samenwerking met het OPEN-programma. Slechts een klein deel (3%) biedt dit op eigen initiatief aan en 7% van de praktijken past geen online inzage toe, maar geeft aan dat wel van plan te zijn. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de vorige meting. 

Hoe meer ervaring met online inzage, hoe vaker huisartsenpraktijken overwegend positief zijn

Ten tijde van deze tweede meting, najaar 2021, hebben de meeste huisartsenpraktijken voldoende ervaring met het aanbieden van online inzage om zich er een mening over te kunnen vormen. Het percentage praktijken dat bij deze meting ‘weet (nog) niet’ invult bij de voorgelegde stellingen is dan ook veel kleiner dan in 2020. In lijn hiermee zien we dat praktijken die niet in 2020 maar in 2021 zijn gestart met het aanbieden van online inzage, wel nog veel vaker ‘weet (nog) niet’ invullen. Ten slotte valt op dat hoe meer ervaring huisartsenpraktijken hebben met online inzage, hoe vaker ze hier ‘overwegend positief’ over zijn. 

Online inzage leidt vaker tot een toename van administratieve handelingen

Als we de peiling van 2020 naast die van 2021 leggen, kunnen we concluderen dat er met name een toename is in het ervaren van extra administratieve last in verband met het aanbieden van online inzage. Wat cijfers op een rij:

Ervaringen met het werken met online inzage in cijfers

  • Bijna twee derde van de praktijken (64%) ervaart een toename van administratieve handelingen door online inzage, terwijl dit bij de vorige meting nog op 44% lag.
  • Het percentage praktijken dat aangeeft meer e-consulten te hebben door de online inzage is gestegen van 44% in 2020 naar 64% in 2021.
  • Steeds meer praktijkhouders en doktersassistenten ervaren een toegenomen tijdsbelasting vanwege online inzage, in 2021 geeft respectievelijk 59% en 51% van de praktijken dit aan. 
  • Het aantal consulten en het aantal doorverwijzingen per praktijk is gelijk gebleven ondanks het aanbieden van online inzage, zo geeft ruim de helft van de praktijken aan, vergelijkbaar met de eerste meting.
  • 10% van de praktijken ervaart juist een afname in het aantal telefonische consulten door online inzage.
     

Fragment uit factsheet Ervaringen van huisartsenpraktijk met online inzage: resultaten van een tweede meting 

Nivel-grafiek-online-inzage
Ervaren veranderingen in de werkbelasting van de praktijk door online inzage, specifiek in het aantal consulten en administratieve handelingen; peiling 2021 (N=450-477)

OPEN: Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional

Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. OPEN is een versnellingsprogramma van de huisartsenorganisaties InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een heeft als doel om, met subsidie van het ministerie van VWS, huisartsenpraktijken te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. Dit onderzoek is in opdracht van OPEN uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met het Radboudumc en Universiteit Maastricht. 

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg van prof. dr. Ronald Batenburg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.