Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Behoeftepeiling 6, wk 42 (15/10 - 22/10 2020).

Bosmans, M., Zwart, F. de, Brabers, A., Jong, J. de, Hof, S. van den, Vries, M. de, Dückers, M. Feitenblad. Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus (COVID-19-pandemie). Behoeftepeiling 6, wk 42 (15/10 - 22/10 2020). Utrecht: Nivel, 2020. 2 p.
Download de PDF
In samenspraak met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort het Nivel met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, of burgers in Nederland behoefte hebben aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de gevolgen daarvan.