Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Burgers ook in 2020 tevreden over hun vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen. Sociale rollen en activiteiten 2016-2020.

Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Burgers ook in 2020 tevreden over hun vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen. Sociale rollen en activiteiten 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021. 2 p.
Download de PDF
Serie: Onderzoek van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel over de jaren 2016 tot en met 2020.
Vier infographics totaal:
- Sociale rollen en activiteiten 2016-2020
- Gezamenlijke besluitvorming 2016-2020.
- Bejegening huisarts 2016-2020
- Toegang tot zorg 2016-2020

Kernpunten infographic Sociale rollen en activiteiten 2016-2020:
Burgers in Nederland zijn in 2020 nog steeds tevreden over hun vermogen om sociale rollen en activiteiten te vervullen. Er is geen verandering te zien in de periode 2016-2020.

Over het onderzoek
Tevredenheid over sociale rollen en activiteiten is belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen. Het is een aspect van ervaren gezondheid of functioneren dat het best kan worden gemeten door het aan de burger zelf te vragen. De mate van tevredenheid is daarom gemeten op basis van een vertaalde PROMIS short form van 8 items123, een gevalideerd meetinstrument dat gebruikt wordt om vast te stellen hoe patiënten hun eigen situatie waarderen. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit de jaren 2016 tot en met 2020.
Gegevensverzameling