Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Mate waarin arts en patiënt samen beslissen over een behandeling nauwelijks veranderd tussen 2016-2020.

Hulst, F. van der, Meijer, M., Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Mate waarin arts en patiënt samen beslissen over een behandeling nauwelijks veranderd tussen 2016-2020. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
Jaarlijks meet het Nivel hoe patiënten de gezamenlijke besluitvorming over een behandeling ervaren bij hun huisarts of medisch specialist. Gezamenlijke besluitvorming omvat verschillende aspecten: betrokkenheid van arts en patiënt, informatie delen met patiënt en vice versa, het bespreken van de voorkeuren van een arts en de patiënt, en het instemmen van arts en patiënt met een uiteindelijke beslissing. Gezamenlijke besluitvorming draagt bij aan patiëntgerichte zorg, wat een indicator is voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit de jaren 2016 tot en met 2020.