Publicatie

Publicatie datum

Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaaroverzicht 2022.

Boeije, H., Menting, J., Scherpenzeel, A., Knapen, J., Schelven, F. van, Zonneveld, E., Scheffer, M., Bottenheft, E., Weele, M. van, Gier, M. de. Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaaroverzicht 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 15 p.
Download de PDF
Wat is het verhaal van 2022? Het begon met een lockdown vanwege de coronapandemie met strenge, beperkende maatregelen. Maar overall was 2022 toch het jaar waarin we opkrabbelden en weer gebruik konden maken van de meeste voorzieningen.
De coronapandemie bracht veel teweeg en de maatregelen leidden soms tot ophef. Juist onder mensen met een ziekte of beperking die zich niet altijd voldoende beschermd wisten of zich soms zelfs niet mee voelden tellen. Uit ons onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de zorg in 2020 juist hoger was dan in 2018, wat laat zien dat mensen ondanks de uitgestelde zorg tijdens de pandemie vertrouwen hebben in de huidige medische mogelijkheden en erop vertrouwen in de toekomst de zorg te kunnen krijgen die zij nodig hebben. In 2022 zien we dat het vertrouwen iets afneemt, maar nog steeds hoger is dan voor de pandemie. Toch maken mensen zich ook zorgen over de toekomst: kan de zorg financieel uit? Zijn er voldoende professionals beschikbaar? Hoe gaat de samenwerking met naasten eruit zien?

Naasten van mensen met een verstandelijke beperking hebben we gedurende de hele coronaperiode gevolgd met ons onderzoek. Naasten voelden zich even minder kundig, omdat ze niet precies wisten wat ze het beste konden doen en vooral moeders en mensen bij wie hun familielid in huis woonde werden zwaarder belast. We rapporteerden dat door de gevoelde dreiging van ziekte en sterfte, een aantal van hen actiever nadacht over toekomstige zorg en ondersteuning van hun amilieleden.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben gedurende langere tijd stress ervaren van de coronapandemie. Zij waren bang voor besmetting en voor ziekte van zichzelf en naasten. Wat vooral naar voren kwam in hun verhalen was het gemis aan sociale contacten en de angst voor eenzaamheid en verveling. Dit beschrijven we in 2022 op basis van de interviews die we met hen deden in het najaar van 2021. Uit ons vragenlijstonderzoek komt naar voren dat de participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking voor een deel weer hetzelfde is als vóór de pandemie, maar het herstel verloopt voor iedereen anders.
Ook in 2022 deden we onderzoek naar hen en we zijn benieuwd hoe het nu met hen gaat.
Gegevensverzameling