Publicatie

Publicatie datum

Organisatorische veranderingen op de huisartsenpost lijken niet altijd de beoogde impact op het zorggebruik te hebben. COVID-GP Factsheet 6.

Bes, J., Rijpkema, C.J., Scholl, A., Homburg, T.M., olde Hartman, T.C., Muris, J.W.M., Verheij, R.A., Berger, M.Y., Peters, L.L., Ramerman, L. Organisatorische veranderingen op de huisartsenpost lijken niet altijd de beoogde impact op het zorggebruik te hebben. COVID-GP Factsheet 6. Utrecht: Nivel, 2023. 5 p.
Download de PDF
Serie: COVID-GP - Veranderingen in organisatie en zorggebruik in de huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie 2020/2021

Met het uitbreken van de COVID-19-pandemie in maart 2020 is er veel veranderd in de organisatie van onze gezondheidszorg, zo ook in de huisartsenzorg via de huisartsenpost (HAP). Beleidsmakers, bestuurders, managers en zorgprofessionals hebben veranderingen moeten doorvoeren om de zorg optimaal in te richten. Inzicht in de impact van deze veranderingen op het zorggebruik tijdens, maar ook na de COVID-19-pandemie, kan in de toekomst bijdragen aan veerkracht en duurzaamheid in de eerstelijns gezondheidszorg

Samenvatting
• Het aandeel hulpvragen met een lage urgentie (U4 en U5) is gestegen t.o.v. voor de pandemie en dit bleek niet te verschillen voor huisartsenpostenorganisaties die aangaven wel of niet striktere triage te hebben toegepast.
• Sturing op meer zorg op afstand laat veelal, maar niet altijd, een stijging zien in het aandeel telefonische consulten.
• Sturen op minder fysieke consulten op de huisartsenpost lijkt succesvol.
• Ontwikkeling in het aandeel visites was nagenoeg gelijk in verschillende huisartsenpostorganisaties, ondanks verschil in visitebeleid tijdens de pandemie.