Publicatie

Publicatie datum

Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel: een onderzoek naar de ontwikkeling van de bereidheid om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen tussen 2013 en 2021.

Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel: een onderzoek naar de ontwikkeling van de bereidheid om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen tussen 2013 en 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 42 p.
Download de PDF
Dit rapport biedt inzicht in de ontwikkeling van de bereidheid om te betalen voor zorgbehandelingen van anderen (solidariteit) tussen 2013 en 2021. Daarbij hebben we zowel gekeken naar algemene solidariteit als naar solidariteit met specifieke groepen. In het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die in 2013, 2015, 2017, 2019 en 2021 zijn verzameld door middel van vragenlijsten onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Gegevensverzameling