Publicatie

Publicatie datum

Update monitor acceptatie coronamaatregelen door burgers: toename acceptatie hygiënemaatregelen, afname acceptatie bezoekverbod verpleeghuizen en scholen sluiten. Factsheet op basis van vijf metingen, in week 14, 16, 18, 20 en 42.

Meijer, M., Brabers, A., Jong, J. de. Update monitor acceptatie coronamaatregelen door burgers: toename acceptatie hygiënemaatregelen, afname acceptatie bezoekverbod verpleeghuizen en scholen sluiten. Factsheet op basis van vijf metingen, in week 14, 16, 18, 20 en 42. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
De Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de uitbraak van het coronavirus Sars-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, tegen te gaan. Om de corona-aanpak te laten slagen is het van belang dat mensen in Nederland de maatregelen accepteren. Binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is daarom tussen eind maart en half mei 2020 op vier momenten onderzocht hoe lang burgers vinden dat verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren. Vanwege een toename van het aantal besmettingen en een aanscherping van de coronamaatregelen is half oktober 2020 opnieuw aan leden van het Consumentenpanel gevraagd wat zij van de getroffen maatregelen vinden. De resultaten laten zien dat de acceptatie van de hygiënemaatregelen groot is. Deze acceptatie is toegenomen in de periode dat het onderzoek is uitgevoerd. Er is minder steun voor een bezoekverbod in verpleeghuizen en het sluiten van de scholen. De acceptatie van deze maatregelen is afgenomen gedurende de onderzoeksperiode. Ook de acceptatie van het sluiten van eet- en drinkgelegenheden, publieke locaties en niet-noodzakelijke winkels is afgenomen gedurende de onderzoeksperiode.