Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-18, 2 maart - 3 mei 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-18, 2 maart - 3 mei 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen tot en met week 18 ruim 38.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19. De huisarts ziet relatief veel oudere patiënten met COVID-19. De patiënten van 45 jaar en ouder vormen bijna driekwart van alle COVID-19 patiënten, terwijl deze groep in de totale Nederlandse bevolking net iets minder dan de helft is.
- Huisartsen in Noord-Brabant hebben de meeste patiënten met COVID-19 gezien.
- Het aantal mensen dat contact zoekt met de huisarts vanwege COVID-19 daalt.
- De dalende trend verschilt tussen provincies.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief is voor Nederland.