Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-20, 2 maart - 17 mei 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-20, 2 maart - 17 mei 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen tot en met week 20 ruim 42.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19.
- De huisartsen zien relatief veel oudere patiënten met COVID-19. Van alle mannen in Nederland is 18% 65 jaar of ouder, terwijl van alle mannen die van de huisarts de diagnose COVID-19 krijgt, twee keer zoveel (39%) 65 jaar of ouder zijn. Bij vrouwen is dit verschil kleiner: 20% van alle vrouwen is 65 jaar of ouder, terwijl 25% van alle vrouwen met de diagnose COVID-19 65 jaar of ouder is.
- Het aantal mensen met klinisch bevestigde COVID-19 daalt nog steeds, het aantal patiënten met verdenking op COVID-19 was in week 20 vergelijkbaar met de week ervoor, namelijk 23 per 100.000 inwoners.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief is voor Nederland.