Publicatie

Publicatie datum

Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-22, 2 maart - 31 mei 2020.

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Weekcijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Week 10-22, 2 maart - 31 mei 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-19-klachten bij de huisarts?
- In Nederland registreerden huisartsen tot en met week 22 ruim 45.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19.
- De huisartsen registreerden tot en met week 22 naar schatting ruim 107.000 patiënten met verdenking op COVID-19.
- Het aantal mensen met klinisch bevestigde COVID-19 of met verdenking op COVID-19 daalt nog steeds, maar er zijn verschillen tussen leeftijdsgroepen.
- Bij kinderen (0 t/m 14 jaar) en in de leeftijdsgroep 15 t/m 29 jaar is het aantal geregistreerde patiënten met klinisch bevestigde COVID-19 of een verdenking daarop laag met kleine wekelijkse schommelingen. Bij oudere patiënten is nog een lichte daling te zien.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief is voor Nederland.