Publicatie

Publicatie datum

Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020-2021 en trendcijfers 2017-2021.

Bes, J., Waarden, W. van, Beusekom, S. van, Elffers, B., Baarda, E., Winckers, M., Hek, K., Verheij, R., Hasselaar, J., Ramerman, L. Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020-2021 en trendcijfers 2017-2021. Utrecht: Nivel, 2023. 32 p.
Download de PDF
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt continu gegevens over gezondheid en zorg in de eerste lijn. Vanuit verschillende zorgdisciplines worden gegevens verzameld die zorgverleners routinematig vastleggen. Resultaten worden gepresenteerd op de website www.nivel.nl/zorgregistraties. Deze website laat onder andere zien hoeveel zorg er in Nederland wordt gebruikt in de eerste lijn, welke gezondheidsproblemen in Nederland voorkomen, welke zorg er wordt verleend en wat de kwaliteit van deze zorg is.

Dit rapport betreft de zorg op huisartsenposten in 2020 en 2021, met trendcijfers (indien beschikbaar) over de periode 2017-2021. De afgelopen twee jaar, 2020 en 2021 waren door het uitbreken van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke jaren voor de maatschappij, voor de gezondheidszorg en daarmee ook voor de huisartsenposten. Met dat in gedachte moeten ook de jaarcijfers en de trendcijfers bekeken worden. Zo leverden huisartsenposten in sommige regio’s een bijdrage geleverd aan de centrale COVID-zorg tijdens kantooruren om de huisartsenpraktijken te ontlasten en patiëntenstromen te scheiden. In dit jaarrapport rapporteren wij zoals voorgaande jaren over de zorg op de huisartsenposten buiten kantooruren (avond-, nacht- en weekend- (ANW-) uren)