Nivel-dossiers

Verzamelde informatie over een thema in de zorg

Een Nivel-dossier bevat een clustering van alle relevante informatie die het Nivel te bieden heeft over een onderwerp in de zorg. Hierdoor is deze informatie gemakkelijker vindbaar en wint ze aan duidingskracht.

Een dossier van het Nivel bevat een verzameling van onderzoeksprojecten en de bijbehorende onderzoeksproducten over een zorgthema. Dit zijn natuurlijk de publicaties (rapporten, factsheets, infographics), maar ook de bijbehorende nieuwsberichten, de betrokken Nivel-onderzoekers, en ontwikkelde Nivel-tools. Door de clustering van alle relevante informatie over een onderwerp is deze gemakkelijker vindbaar en wint ze aan duidingskracht.
We bieden de volgende dossiers aan (in alfabetische volgorde):

Nivel-icoon dossierNivel-dossier Commercialisering in de huisartsenzorg

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden zijn vele initiatieven gestart om deze anders te organiseren. Wij doen onderzoek naar deze ontwikkelingen.
Ga naar Nivel-dossier Commercialisering in de huisartsenzorg.

Nivel-icoon dossierNivel-dossier E-healthmonitor

Uitdagingen binnen de zorg vragen om een transitie van het huidige zorgproces. Sinds 2013 monitort het Nivel samen met andere partijen in hoeverre e-health-oplossingen de zorg betaalbaarder, toegankelijker en beter kunnen maken.
Ga naar Nivel-dossier E-healthmonitor.

Nivel-icoon dossierNivel-dossier Formulariumgericht Voorschrijven

Sinds 2018 monitort het Nivel, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, hoe vaak er bij een eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt formularium.
Ga naar Nivel-dossier Formulariumgericht voorschrijven.

Nivel-icoon dossierNivel-dossier Gezondheidsvaardigheden

'Begrijp ik wat mijn arts mij vertelt?' 'Snap ik deze bijsluiter?' Voor een op vier volwassen Nederlanders is het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van gezondheidsinformatie problematisch. Bij hen is sprake van beperkte gezondheidsvaardigheden.
Ga naar Nivel-dossier Gezondheidsvaardigheden.

Nivel-icoon dossierNivel-dossier Longmonitor

Al sinds 2001 monitort het Nivel de situatie van mensen met een longziekte, met subsidie van Longfonds. De inzichten die we bieden kunnen worden ingezet voor het verbeteren van de leefsituatie, en daarmee de kwaliteit van leven, van mensen met een longziekte.
Ga naar Nivel-dossier Longmonitor.

Nivel-icoon dossierNivel-dossier Patiëntveiligheid

We bieden een overzicht van het brede scala aan informatie over patiëntveiligheid in zorgorganisaties - ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor langdurige zorg - die door de jaren heen is voortgekomen uit Nivel-onderzoek, al dan niet met andere partijen.
Ga naar Nivel-dossier Patiëntveiligheid.

Nivel-icoon dossierNivel-dossier Transparantiemonitor

De Transparantiemonitor van het Nivel is een langlopend project (vanaf 2018) dat zich richt op de vraag hoe transparantie in de zorg zich ontwikkelt en wat dat oplevert in termen van ‘best passende zorg’.
Ga naar Nivel-dossier Transparantiemonitor.

Nivel-icoon dossierNivel-dossier Corona (2020-2022): drie Nivel-onderzoekspijlers tijdens de pandemie (gesloten)

Al ons coronaonderzoek gestart tussen februari 2020 en december  2022 treft u hier aan. Per 2023 is dit dossier gesloten; coronagerelateerde onderzoeksprojecten vanaf dit moment vindt u bij Projecten op onze site, net als alle andere onderzoeksprojecten.
Ga naar Nivel-dossier Corona (2020-2022): drie Nivel-onderzoekspijlers tijdens de pandemie.

 

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum) . Nivel-dossiers. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-06-2024; geraadpleegd op 12-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/lopend-onderzoek/dossiers