Nivel-dossier E-healthmonitor

Uitdagingen binnen de zorg vragen om een transitie binnen het huidige zorgproces. Sinds 2013 monitort het Nivel samen met andere partijen in hoeverre e-health-oplossingen de zorg betaalbaarder, toegankelijker en beter kunnen maken.

De E-healthmonitor kent verschillende uitvoeringen: de E-healthmonitor 2.0 (2021-2024) en de eHealth-monitor (2013-2016 en 2017-2019). Van alle monitoren vindt u de resultaten en de kenmerken. 

Overkoepelend doel E-healthmonitor

Met de E-healthmonitor brengen we de inzet van e-health in de zorg in kaart. Daarnaast beogen we inzicht te krijgen in de manieren om gebruik van e-health-toepassingen in de zorg te stimuleren.

Resultaten E-healthmonitor

De resultaten van onze projecten binnen de E-healthmonitor verschijnen als rapportages, artikelen en presentaties.

 • U vindt de meest recente publicaties met betrekking binnen de E-healthmonitor in de rubriek Publicaties rechts op de pagina.
 • U vindt de vele publicaties gerealiseerd in de projecten binnen de E-healthmonitor bij Projecten (rubriek rechts). 

Nivel EPDOver de E-healthmonitor 2.0, periode 2021-2023

In 2021 zijn het RIVM, het Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL) op verzoek van het ministerie van VWS gezamenlijk van start gegaan met een nieuwe E-healthmonitor 2.0, voor de jaren 2021-2023.

Doel

De onderzoeksvragen E-healthmonitor 2021-2023 zijn:

 1. In hoeverre wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor de inzet van e-health?
 2. Wat zijn de ontwikkelingen in de digitale zorg met betrekking tot kwaliteit en organisatie van zorg, krapte op de arbeidsmarkt, eigen regie door de patiënt en preventie?
 3. Welke lessen kunnen we trekken uit verworven inzichten (uit punt 1 en 2) en lokale best practices om de transitie in de zorg te stimuleren?

Lerende evaluatie

We delen de opgedane inzichten met professionals, patiënten, burgers, bestuurders en beleidsmakers, om hen te inspireren en stimuleren. Na overlegsessies die we organiseren, kunnen de scope of indicatoren worden aangepast en aanvullende activiteiten worden gedaan.

Nivel epdeHealth-monitor, periode 2013-2019

 • eHealth-monitor 2017-2019: in 2017 konden we de eHealth-monitor zoals we die in 2013-2016 in samenwerking met Nictiz gevoerd hadden, voortzetten tot 2019. Ga naar het project en daarbinnen de vele publicaties die binnen deze monitor zijn verschenen. 
 • eHealth-monitor 2013-2016: in 2013 verscheen de eerste ‘eHealth-monitor’, uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met Nictiz. In de monitor rapporteerden we jaarlijks over de ontwikkeling van e-health in Nederland. Vanaf 2015 monitorden we ook in hoeverre de doelstellingen van het ministerie van VWS over de inzet van e-health werden gehaald. Hiervoor zetten we het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel in.
 • Impact eHealth-week 2017, 2018 en 2019: we hebben drie jaar op rij de Nederlandse eHealth-week geëvalueerd; bekijk de publicaties erover, vaak in de vorm van een infographic.

Doel

De onderzoeksvragen van de eHealth-monitor 2013-2016 en 2017-2019 zijn:

 1. In welke mate hebben zorggebruikers en zorgverleners e-health-toepassingen tot hun beschikking?
 2. Welke factoren beïnvloeden het gebruik van e-health door zorgverleners en zorggebruikers (in positieve en negatieve zin)?
 3. Welke ervaringen met e-health hebben zorggebruikers en zorgverleners?
 4. Welke ontwikkelingen zijn er op deze terreinen?

Nivel icoon pijlMeer weten

Ook los van de E-healthmonitor doet het Nivel onderzoek naar e-health. Ga naar alle relevante publicaties door in het zoekveld bovenin op ‘e-health’ te zoeken.

U kunt met vragen en opmerkingen contact opnemen met een van de contactpersonen in de rubriek Contact op deze pagina. 

Tuyl, L. van, Jong, J. de . Nivel-dossier E-healthmonitor. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 15-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-e-healthmonitor