Barometer Nivel: vertrouwen van burgers in zorgprofessionals is groot, net als in vorige jaren
Nieuws
20-03-2023

Barometer Nivel: vertrouwen van burgers in zorgprofessionals is groot, net als in vorige jaren

Het publiek vertrouwen in de gezondheidszorg is groot. Mensen in Nederland hebben het meeste vertrouwen in huisartsen, specialisten en verpleegkundigen. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’ van het Nivel.

Net als in eerdere jaren hebben burgers ook in 2022 veel vertrouwen in beroepsgroepen en instellingen in de zorg. Zo hebben ruim negen op de tien (92%) burgers (heel) veel vertrouwen in huisartsen. Voor specialisten en verpleegkundigen liggen deze percentages op respectievelijk 88% en 86%. Daarnaast heeft ruim driekwart (77%) van de burgers in 2022 (heel) veel vertrouwen in ziekenhuizen.

Percentage mensen dat aangaf heel veel of veel vertrouwen te hebben in huisartsen, specialisten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen en zorgverzekeraars in de periode 2006-2022.
Vertrouwen 2006-2022

Meer weten? Kies in onze online Barometer Vertrouwen zelf welke resultaten u wilt zien

Raadpleeg onze websitepagina Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg voor een compleet overzicht van de jaren 1997-2022 voor verschillende instellingen en beroepsgroepen in de zorg. U kunt daar uw eigen grafiek samenstellen door de sectoren, instellingen en personen te kiezen waarover u de gegevens wilt zien, en over welke periode (in jaren) u deze gegevens wilt zien. Selecteer onderin de informatie die u wilt zien en de door u samengestelde grafiek verschijnt erboven.

Barometer Vertrouwen in beeld, resultaten bij selectie van:

  • periode 2008-2022
  • zorgverlening gegeven door Huisartsen, Specialisten en Huisartsenpost.

Vertrouwen in de gezondheidszorg 2008-2022

De Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg: tweejaarlijkse meting sinds 1997

Het is van belang dat mensen vertrouwen hebben in zorginstellingen en zorgverleners. Gebrek aan vertrouwen kan er namelijk toe leiden dat patiënten minder snel de medische hulp zoeken die ze  nodig hebben. Aan de hand van de Barometer Vertrouwen meet het Nivel daarom om het jaar het publiek vertrouwen in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg, zoals huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Daarnaast kijken we naar het vertrouwen in instellingen als ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Sinds 1997 wordt het publiek vertrouwen in beroepsgroepen en instellingen in de zorg om het jaar gemeten binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg, waarna de cijfers op de website van het Nivel worden gepubliceerd, bij de ‘Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg’.

Over het Consumentenpanel Gezondheidszorg

De gegevens in de Barometer Vertrouwen zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit panel bestaat sinds 1992 en is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg in kaart te brengen, evenals de verwachtingen en ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit ongeveer 11.500 personen van 18 jaar en ouder.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.