Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 7 (15/10 – 22/10 2020).

Meijer, M., Vries, M. de, Brabers, A., Claassen, L., Jong, J. de, Timen, A. Feitenblad. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en COVID-19? Meetmoment 7 (15/10 – 22/10 2020). Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Monitor Beleving coronatijd feb-okt 2020
Op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitorde het Nivel van eind februari tot half mei 2020 met behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoe Nederlanders denken over het coronavirus en COVID-19, de informatievoorziening over het virus en de reactie op het virus in Nederland. Vanwege een toename van het aantal besmettingen en een aanscherping van de coronamaatregelen zijn een aantal van deze vragen in oktober 2020 eenmalig opnieuw voorgelegd aan leden van het Consumentenpanel. In dit feitenblad worden de resultaten gerapporteerd

Alle feitenbladen binnen de Monitor Beleving coronatijd feb-okt 2020 vindt u bij: Corona centraal - Feb-okt 2020: Monitor Beleving coronatijd (https://www.nivel.nl/nl/beleving-coronacrisis-en-reacties-op-maatregelen).

Kernvragen meetmoment 7 (15 okt - 22 okt 2020):
1. In hoeverre hebben mensen gehoord van het coronavirus?
2. Hoe denken mensen over de berichtgeving over het virus?
3. In hoeverre er behoefte is aan meer informatie over het virus? En waarover?
4. Hoe denken mensen over de maatregelen die Nederland neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan?
5. Hoe schatten mensen de kans in dat zij zelf besmet zullen raken?
6. Hoe erg zouden mensen het vinden om besmet te raken?
7. In hoeverre hebben mensen maatregelen genomen om zichzelf of familieleden te beschermen tegen het virus? En welke?
8. In hoeverre mensen zich zorgen maken over het virus? En waarover?
Gegevensverzameling